Accountantscommissie

Home > Accountantscommissie

Accountantscommissie

Taken

De Accountantscommissie voert ten behoeve van de gemeenteraad de volgende taken uit:

 • Overleg met de accountant op basis van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen bij de jaarrekening.
 • Voorbereiden van de raadsbehandeling voor zover het betreft de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen.
 • Aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit de accountantscontrole.
 • Aanbestedingsprocedure nieuw accountantscontract

Samenstelling commissie

Leden:

 • De heer F.H.B. Haenen (CDA
 • De heer P. Reitsma (FNP)
 • De heer S. Hoekstra (VVD)
 • De heer D.T. Hooijenga (ChristenUnie)

 Adviseurs:

 • De heer G.H. Schippers (portefeuillehouder financiĆ«n)
 • Mevrouw H.M. van Gils (algemeen directeur/gemeentesecretaris)
 • De heer A.J. van der Ploeg (coƶrdinator rekening)

Secretaris:

 • De heer R.M. Koster (interimgriffier)

  


Andere commissies