Actueel

Home > Actueel

Actueel

 • Werk in uitvoering

  Deze website wordt in de komende tijd omgezet naar een nieuwe vorm. Bent u op zoek naar de vergaderingen van de raad? Kies dan het groene blokje 'Raadsvergaderingen'. Voor alle overige vragen: neem contact op met de griffie Tytsjerksteradiel. Mailadres: griffie@t-diel.nl of telefoon (0511) 460509.

 • Schriftelijke vragen VVD

  De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over de concept-jaarrekening 2017 en de vastgestelde jaarrekeningen 2005-2016.

 • Vacature lid Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

  Bij de Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel ontstaat een vacature. Hebt u belangstelling? Raadpleeg dan het onderstaande document.

 • Onderzoek Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

  De Rekenkamercommissie (Rkc) Tytsjerksteradiel doet in 2018 onderzoek naar informatieveiligheid. In juli wordt het onderzoek opgestart. U kunt hieronder de inhoud van de onderzoeksopzet lezen. U vindt hier meer informatie over de Rkc.

 • Uitnodiging, agenda en vergaderstukken raad 19 juli online

  Benieuwd naar de vergaderstukken van de raadsvergadering van 19 juli 2018? U vindt alle informatie hier.

 • Schriftelijke vragen

  De fracties van GrienLinks, PvdA en VVD hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over de onderwerpen 'vervuiling door rubbergranulaat' en 'ontslagvergoeding Caparis'.

 • Raadssite wordt bijgewerkt

  De laatste puntjes op de i voor het bijwerken van onze raadswebsite worden nu gezet. We vragen uw begrip. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de raadsgriffie (0511-460509 of griffie@t-diel.nl).

 • Agenda raadsvergadering 21 juni 2018

  De agenda en de stukken voor de raadsvergadering van 21 juni 2018 kunt u vanaf nu lezen op onze website. Hebt u vragen of opmerkingen? Bel of mail met de raadsgriffie: (0511) 460 714 of griffie@t-diel.nl

 • Schriftelijke vragen fractie GrienLinks over mensenrechten

  De fractie van GrienLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de juridische verplichtingen van gemeenten op het gebied van mensenrechten.

 • Ekstra riedsgearkomste op 6 juny 2018

  De ekstra riedsgearkomste giet oer it oanbieden fan it koalysje akkoart 2018-2022 CDA, FNP en CU. De kandidaat wethâlders Gelbrig Hoekstra (CDA), Rommert Dijk (FNP) en Andries Bouwman (CU) presintearje harren oan de ried. En oanslutend folget de ferkiezing en ynstallaasje fan trije wethâlders.

 • Gemeenteraad en bescherming persoonsgegevens (AVG)

  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het spreekt voor zich dat ook de gemeenteraad zich houdt aan de voorwaarden. Wilt u meer weten over de AVG? Ga dan naar: : https://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/privacyverklaring_47231/.

 • Raadsvergadering 17 mei 2018 en nieuwe vergaderapp

  De agenda en de vergaderstukken voor de openbare raadsvergadering van 17 mei 2018 staan nu online. Welkom bij de raad!

 • (Spoed)raadsvergadering op 26 april 2018

  De fracties van GrienLinks, VVD, PvdA en D66 hebben een (spoed)raadsvergadering aangevraagd bij de voorzitter.
  Deze extra vergadering wordt gehouden op donderdag 26 april 2018, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
  Het algemene vergaderpunt is: situatie rondom het informatieproces.
   

 • Raadswebsite Tytsjerksteradiel

  Het bijwerken van deze raadswebsite is begonnen.
  Bij 'Wie is de raad'-'Samenstelling raad' vindt u intussen de namen en bereikbaarheidsgegevens van de raadsleden. De volgorde zal nog wijzigen.
  Wij hopen dat de site rond 26 april weer helemaal up-to-date is.
  Onze excuses voor het ongemak. Hebt u vragen? Stuur die dan naar griffie@t-diel.nl of bel 0511 460 509.

 • Nieuwe vergaderapp gemeenteraad Tytsjerksteradiel

  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel maakt gebruik van een nieuwe vergaderapp.

 • Openbare bespreking rapport informateur

  Donderdagavond 12 april a.s. direct na de raadsvergadering vindt de openbare bespreking van het rapport van de informateur plaats.

 • DE RAADSSITE WORDT BIJGEWERKT

  Beste lezer, door de wisseling van de gemeenteraad, zal deze website in de komende tijd worden bijgewerkt. We vragen uw begrip. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de raadsgriffie: griffie@t-diel.nl of (0511) 460 509.

 • Wie namen afscheid van de gemeenteraad Tytsjerksteradiel?

  De dames Margot Erkelens, Lolkje Efdé en de heren Eelke Hoekstra, Brant Knossen, Henk Siegers, Wijbe Postma, Binne de Vries, Sipke van der Meulen, Rinze Eizema, Thorwald van der Tooren, Dirk van der Wal en Hessel Bouma namen op 26 maart afscheid als raadslid van Tytsjerksteradiel. Van de heer Jasper Agema, die niet aanwezig kon zijn bij de afscheidsraad, werd een brief voorgelezen. Dank aan u allen voor uw inzet voor onze gemeente!

 • Donderdag 29 maart 2018 installatie nieuwe raad

  De raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 vanaf 16.30 uur staat in het teken van de installatie van de nieuwe raad. 

 • Afscheidsraad

  Vanavond om 19:30 uur vergadert de gemeenteraad in de publiekshal van het gemeentehuis in Burgum.

  De raad zal dan een besluit nemen over de rechtmatigheid van de verkiezingen en de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden.

  Daarna wordt afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terug keren in de nieuwe raad. Na afloop van vergadering is een gezellige afscheidsreceptie met een hapje en een drankje.

  U bent van harte welkom!

 • Gjalt Benedictus wordt informateur

  Het CDA is bij de raadsverkiezingen van afgelopen woensdag weer de grootste partij in Tytsjerksteradiel. De heer Gjalt Benedictus uit Garyp is door CDA-lijsttrekker Gelbrig Hoekstra gevraagd om als informateur op te treden bij de gesprekken die hij komende week zal voeren met de lijsttrekkers van de zeven partijen in de raad van Tytsjerksteradiel. Gewoontegetrouw neemt de lijsttrekker van de grootste partij in de raad het initiatief voor de vorming van een nieuwe coalitie in deze gemeente.

  Ook bij de vorming van eerdere coalities in Tytsjerksteradiel was de heer Benedictus betrokken als (in)formateur. Hij heeft draagvlak bij de fracties in de raad.

  Woensdag 28 maart begint Gjalt Benedictus met de gesprekken met de diverse vertegenwoordigers van de partijen. Nog niet te zeggen is wanneer hij zijn werkzaamheden zal afronden met een eindrapportage aan de raadsfracties. Deze rapportage (advies voor een nieuwe coalitie) leidt tot een openbare bespreking van dat rapport en tot de benoeming van een formateur.

 • Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Tytsjerksteradiel

  RSS

  Woensdag 21 maart ging Tytsjerksteradiel naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vindt u de definitieve uitslag.

  Vrijdag 23 maart is het proces-verbaal vastgesteld door het hoofd- en centraal stembureau van de gemeente Tytsjerksteradiel, burgemeester Jeroen Gebben. Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag met o.a. het aantal stemmen per partij, per kandidaat, de verdeling van de zetels en de voorkeurstemmen vindt u ook hieronder.

 • Tdiel heeft gekozen! Voorlopige uitslag


  Laat op de avond van 21 maart werd de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Tytsjerksteradiel bekend.
  En die is:
  CDA 6 zetels (blijft gelijk)
  FNP 5 zetels (blijft gelijk)
  GrienLinks 3 zetels (1 zetel winst)
  VVD 3 zetels (blijft gelijk)
  PvdA 3 zetels (1 zetel verlies)
  ChristenUnie 2 zetels (blijft gelijk)
  D66 1 zetel (nieuw in de raad)
  Het opkomstpercentage is 60,39 %. In 2014 was dit 59,17 %.

  De definitieve verkiezingsuitslag wordt op 23 maart, om 10.00 uur, officieel vastgesteld. De openbare bijeenkomst is in het gemeentehuis. U bent welkom!

 • TDIELKIEST VANDAAG!

  Vanaf vanochtend 7.30 uur zijn de stembureaus in Tytsjerksteradiel voor u geopend. U kunt daar terecht om uw stem uit te brengen tot 21.00 uur.
  We roepen u op om gebruik te maken van uw stemrecht.
  De uitslag van de raadsverkiezingen 2018 is vanavond vanaf 21.15 uur in het gemeentehuis in Burgum. Van harte welkom!
   

 • Uitslag schaduwverkiezingen osg Singelland en csg Liudger in Burgum

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft rond het middaguur de uitslag van de schaduwverkiezingen op 15 maart bij osg Singelland en csg Liudger in Burgum bekendgemaakt. De schaduwverkiezingen kwamen tot stand op initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel en welzijnsorganisatie KEaRN en de gewaardeerde medewerking van de beide scholen, de leerlingen en kandidaat-raadsleden. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil proberen jongeren al vroeg te betrekken bij de politiek en het gemeentebestuur. De schaduwverkiezingen zijn hier een onderdeel van.

  De uitslag van de schaduwverkiezingen is als volgt:

  • Opkomstpercentage Singelland: 46%
  • Opkomstpercentage Liudger: 34%
  • Opkomstpercentage beide scholen samen: 40%

  • Aantal geldig uitgebrachte stemmen Singelland: 144
  • Aantal geldig uitgebrachte stemmen Liudger: 181
  • Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen: 325

  • Totaal aantal blanco stemmen: 5 (4 Singelland, 1 Liudger)
  • Totaal aantal ongeldige stemmen: 14 (13 Singelland, 1 Liudger)

  Stemverdeling osg Singelland

  • 41 CDA
  • 12 FNP
  • 10 PvdA
  • 24 VVD
  • 30 GrienLinks
  • 11 ChristenUnie
  • 16 D66

  Stemverdeling csg Liudger

  • 94 CDA
  • 14 FNP
  • 18 PvdA
  • 15 VVD
  • 15 GrienLinks
  • 23 ChristenUnie
  • 2 D66

  Zetelverdeling, gebaseerd op het totaal aantal uitgebrachte stemmen Singelland en Liudger

  • 10 CDA (totaal 135 stemmen)
  • 3 GrienLinks (totaal 45 stemmen)
  • 3 VVD (totaal 39 stemmen)
  • 2 ChristenUnie (totaal 34 stemmen)
  • 2 PvdA (totaal 28 stemmen)
  • 2 FNP (totaal 26 stemmen)
  • 1 D66 (totaal 18 stemmen)
  • Totaal 23 raadszetels.

  Het spreekt voor zich dat dit niet de officiële uitslag is van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Tytsjerksteradiel.

  Voor meer informatie klik hier onder op het document.

 • Singelland en Liuidger kiezen op 15 maart 2018

  Zowel op osg Singelland en csg Liudger in Burgum kunnen de leerlingen donderdag 15 maart gaan stemmen voor de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.
  En natuurlijk spreken we dan over schaduwverkiezingen. Echte stemhokjes, stembussen, rode potloden en (onechte) stembiljetten zijn aanwezig in de scholen. En de voorzitter van het Centrale Stembureau - burgemeester Jeroen Gebben - komt ook langs. Kandidaat-raadsleden zullen de leerlingen nog eens extra uitnodigen om hun stem uit te brengen. Want ook voor de jongeren, die later zelf hun stem uit mogen brengen, geldt: Tdielkiest!

 • Slotdebat verkiezingen

  Op 19 maart 2018 vertellen de lijsttrekkers tijdens dit laatste verkiezingsdebat waarom het belangrijk is om op hun partij te stemmen. Ook debatteren ze met elkaar over verschillende stellingen. RTV Kanaal30 zendt het debat rechtstreeks uit op televisie (Ziggo kanaal 36). Het debat staat onder leiding van René Koster.

  Het verkiezingsdebat is vanaf 20:00 uur in Landgoed Glinstra State te Burgum. De zaal is vanaf 19:30 uur geopend.

  Wil je ook meepraten? Dat kan in de zaal en via Twitter #slotdebatTD


 • Tdielkiest! Kandidaat-raadsleden geïnterviewd en gefilmd

  Dinsdag 13 maart waren kandidaat-raadsleden in de scholengemeenschappen Singelland en Liudger om geïnterviewd en gefilmd te worden. Best spannend als je leerling bent en je mag het interview doen! Ook wel spannend voor de kandidaat-raadsleden zelf: welke vraag krijg ik? Kan ik duidelijk antwoorden? En: hoe zullen de filmpjes eruit gaan zien? Wat dat laatste betreft, nog heel eventjes geduld. We hopen nog deze week het resultaat te laten zien via deze website, via Facebook en Twitter. De filmbeelden worden samengesteld door medewerkers van het Sociaal Atelier en KEaRN.
  Alles weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Tytsjerksteradiel? Kijk op deze pagina bij het kopje TdielKiest.

 • Schriftelijke vragen VVD over zoetwaterreservoirs

  De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de zoetwaterreservoirs.

 • Tdielkiest!

  Benieuwd naar alle weetjes rondom de gemeenteraadsverkiezingen in Tytsjerksteradiel? Nog vragen? Vind hier alle antwoorden en informatie. Op 21 maart zien de leden van alle stembureaus in onze gemeente u graag komen. Want: Tdielkiest! én Tdielstemt!

 • Tdielkiest! Lesmodules osg Singelland

  Kandidaat-raadsleden spreken op 7 en 9 maart leerlingen van klas 3 van osg Singelland in Burgum over de gemeenteraad en de verkiezingen. Romke de Vries en Redmar Severein van KeArn zijn, in samenwerking met de griffie Tytsjerksteradiel, de drijvende krachten achter deze activiteiten. Het doel is: jongeren al vroeg interesseren voor gemeentepolitiek en het recht om te mogen stemmen als ze 18 zijn.  

   

 • Verkiezingsdebat op RTV Kanaal 30 televisie

  Kandidaat-raadsleden gaan met elkaar in debat over de onderwerpen 'Wonen in de Warren', 'AZC Burgum' en 'Schoolzwemmen' (wel of niet door de gemeente betaald). RTV Kanaal 30 maakte opnamen en zendt die via haar televisiekanaal uit. Hoe erg worden de degens gekruist? Worden de sprekers het met elkaar eens? Volg het op:
  - donderdag 1 maart om 19.00 en 21.00 uur
  - vrijdag 2 maart om 19.00 en 21.00 uur en
  - zondag 4 maart om 11.00 en 20.00 uur.
  Uitzending gemist? Ga dan naar het YouTube kanaal van RTV Kanaal 30 of kijk binnenkort op deze site bij Tdielkiest.

 • Verkiezingsmarkt Tytsjerksteradiel geopend

  Lijsttrekkers van de zeven deelnemende politieke partijen in Tytsjerksteradiel openden maandagavond de verkiezingsmarkt op het gemeentehuis.

 • Maak kennis met de lijsttrekkers op TV Kanaal 30

  Op TV Kanaal 30 (via TV kanaal Ziggo 36) kunt u kennismaken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

 • Lijsttrekkers openen verkiezingsmarkt Tytsjerksteradiel

  Maandag 19 februari om 18.30 uur is de start van de verkiezingscampagne in Tytsjerksteradiel. Lijsttrekkers van de zeven deelnemende politieke partijen in Tytsjerksteradiel openen deze avond de verkiezingsmarkt.

 • Tytsjerksteradiel kiest!

  STEMWIJZER ONLINE

  Dit handige hulpmiddel om je te helpen je keuze te maken voor een politieke partij is nu beschikbaar.
  Want: op 21 maart kiest ook Tytsjerksteradiel een nieuwe gemeenteraad. En sa't wy dat wend binne, komt de StimWizer (Fryske ferzy) ek wer.
  Wie wordt op 21 maart jouw Valentijn? Ga snel naar:  https://tytsjerksteradiel.stemwijzer.nl

 • Riedsgearkomste 22 febrewaris 2018

  Fan de lêste 'gewoane' riedsgearkomste yn dizze riedsperioade op 22 febrewaris oansteande steane de wurklist en de stikken no online.

 • Schriftelijke vragen ChristenUnie, FNP en CDA over brief bijstandsgerechtigden Eastermar

  Drie fracties uit de raad van Tytsjerksteradiel hebben schriftelijke vragen gesteld over een brief, die vanuit de gemeente is gestuurd naar bijstandsgerechtigden in Eastermar. Op 30 januari stuurde de gemeente een tweede brief naar 25 bijstandsgerechtigden in Eastermar, waarin zij worden verzocht om binnen een week bewijsstukken in te leveren om aan te tonen dat zij geen prijs hebben gewonnen.

 • Schriftelijke vragen GrienLinks en ChristenUnie over infill granulaat

  De volledige tekst leest u in het document hieronder. Het kunstgrasveld in Burgum moet - na de brand in sporthal Westermar - worden hersteld. GrienLinks en ChristenUnie geven aan dat de infull (rubbergranulaat) schadelijk is voor het milieu. Uit besluiten van het college blijkt dat er wel wordt gekozen voor deze variant. De fracties vragen waarom de uitslag van het RIVM-onderzoek niet wordt afgewacht en hoe het college aankijkt tegen de zorgplicht van de gemeente.

 • Raadsstukken 25 januari 2018 online

 • Reinoud Koster tijdelijke griffier Tytsjerksteradiel

 • Raadsstukken 21 december 2017 online

  Ga hier snel naar de pagina met daarop de agenda en de voorstellen van de raad van 21 december 2017
  Jo binne wolkom by de ried!

 • Schriftelijke vragen GL veiligheid Zomerweg

  Raadslid mevrouw Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft namens haar fractie schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de veiligheid op de Zomerweg.

 • Extra vergaderstukken raad 9 november 2017 (begrotingsraad)

  De agenda voor de begrotingsraad is aangevuld met twee extra agendapunten. Het gaat om: onderzoek geloofsbrieven/toelaten raadslid en schriftelijke vragen CDA en FNP over de openingstijden van zwembad Wetterstins in Burgum. Het antwoord op de vragen van het college is daarbij nu ook beschikbaar. Het voorstel bij agendapunt 6 (uitvoering motie maatschappelijke begeleiding statushouders) is nu ook toegevoegd aan de stukken. 

 • Begrotingsraad 9 november 2017: vergaderstukken nu online

  Op 9 november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. De begroting en het raadsvoorstel kunt u hier lezen. Op de agenda van de raadsvergadering staat ook de uitvoering van de motie maatschappelijke begeleiding statushouders. Het document hierbij wordt binnenkort toegevoegd.
  Op de publieke tribune in de raadzaal kunt u de vergadering volgen. Er is ook een rechtstreekse uitzending via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 en de webcasting op onze raadswebsite. Welkom bij de raad!

 • Schriftelijke vragen CDA en FNP openstelling zwembad Wetterstins in zomervakantie

  De raadsleden Frans Haenen (CDA) en Freddy de Haan (FNP) hebben namens hun fracties schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Zij vragen naar de mogelijkheden van openstelling van zwembad De Wetterstins in de zomervakantie. Wellicht kan 2018 als proefjaar worden beschouwd. Het zwembad is nu tijdens de zomervakantie gesloten. De nadere inhoud en de vragen zelf leest u in het document hieronder.  

  Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

  Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.   

 • Begroting 2018 alvast op de raadswebsite

  Op 9 november 2017, om 19.30 uur, besluit de gemeenteraad over de gemeentebegroting van 2018. U kunt hier alvast kennisnemen van de inhoud. De overige raadsstukken worden geplaatst op 26 oktober 2017. De raadsvergadering is openbaar en u bent welkom op de publieke tribune.

 • SAMEN THUIS? Wmo2015 in 16 Friese gemeenten (onderzoek rekenkamercommissie)

  Rekenkamers en rekenkamercommissies van 16 Friese gemeenten publiceren vandaag het onderzoeksrapport ‘Samen Thuis?’. Een bijzonder onderzoek naar de aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015).

 • Schriftelijk vragen CDA over het op tijd betalen van rekeningen

  Raadslid Henk Siegers van de CDA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

 • Raadsexcursie 2017

  Op vrijdag 8 september 2017 vond de jaarlijkse raadsexcursie plaats.

 • Raadsvergadering 21 september 2017, stukken nu online

  U leest hier de agenda en de vergaderstukken voor de raadsvergadering van 21 september 2017.
  Welkom in de raadzaal, bij de live-uitzending op het tv-kanaal van RTV Kanaal 30 of via de webcast op deze raadssite.

 • Nieuwe wethouder

  Mevrouw Ellen Bruins Slot-Janmaat (51, PvdA) is in de raadsvergadering van 4 september 2017 geïnstalleerd als wethouder van Tytsjerksteradiel.
  Zij was tot dan fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Mevrouw Bruins Slot volgt wethouder Houkje Rijpstra op.

 • Raadsvergadering en 4 september 2017

  Maandag 4 september zijn er 's avonds twee raadsbijeenkomsten: om 19.00 uur een informerende en om 20.00 uur een openbare raadsvergadering.

 • Gemeenteraad met reces

  Zomervakantietijd. Geen raadsvergaderingen.

 • Mw. Ellen Bruins Slot-Janmaat kandidaat wethouder Tytsjerksteradiel

  Voordracht nieuwe wethouder voor Tytsjerksteradiel.

 • Schriftelijke vragen GrienLinks over gezinslocatie Burgum

  Raadslid Brigitta Scheepsma van GrienLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

 • Behandeling Perspectiefnota 2018-2021 in raad Tytsjerksteradiel

  Donderdag 29 juni 2017, vanaf 10.00 uur, behandelt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de Perspectiefnota opiniërend.

 • Inbreng deskundigen op plannen Engie bouw co-vergister op raadssite

  U kunt kennisnemen van de presentaties van ing. L.J.M. Heijne, prof.dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp en ing. R.J. van Dijk.
  Zij gaven hun specialistische inbreng op de onderdelen duurzaamheid / energietransitie / maatschappelijke acceptatie / milieutechnisch /geluid / geur.

 • Plannen Engie en behandeling in en door de gemeenteraad

  Voor het bouwen van een biomassa vergistingsinstallatie en de aanleg van een zonneweide heeft Engie een vergunningsverzoek ingediend bij de Provinsje Fryslân. Voordat de gemeenteraadsleden een advies van het college bespreken, willen zij zich nader verdiepen en vertegenwoordigers uit de bevolking daarbij betrekken.  

 • Klare wijn schenken; onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid in Tytsjerksteradiel

  Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel (RKC) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid in Tytsjerksteradiel. 

 • Klassenbezoek in gemeentehuis!

  Op donderdag 1 juni zijn twee klassen van Havotop Burgum zijn te gast in onze raadzaal om interactief aan de slag te gaan met het politiek bestuur. Onder leiding van een speldocent van ProDemos (de bedenker van het spel) leren de jongeren alles over het 'krachtenveld gemeente', kruipen ze in de huid van raadsleden en gaan met elkaar in debat over een interessant onderwerp en zal er een vraaggesprek zijn met raadsleden.
 • Behandeling voorstellen in middag- en avonddeel raad 18 mei 2017

 • Memo plannen Engie Duurzaam niet op raadsagenda van 18 mei 2017

  De behandeling van de plannen Engie in de raadsvergadering van 18 mei wordt uitgesteld naar een latere datum.

 • 'Kollum fan de ried' van Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie)

  Wat doe je voor de kost?

 • Kollum fan de ried Piet Reitsma (FNP): minsken socht!

 • Wist u dat........

  u elke maand een 'ververste' planningslijst en termijnagenda van de gemeenteraad kunt lezen op deze website? In dit document vindt u welke onderwerpen de gemeenteraad wanneer behandeld. Gebruik deze link en kies daarna voor 'termijnagenda'.

 • Begintijd raadsvergadering 18 mei 2017

  De openbare raadsvergadering van donderdag 18 mei 2017 begint om 17.00 uur (eerste deel).
  Na een schorsing rond 18.15 uur, start het tweede deel van de vergadering om 19.30 uur.
  De agenda en de vergaderstukken worden op 4 mei op deze website geplaatst.

 • Nieuw en scheidend raadslid Tytsjerksteradiel

  Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2017 kwam een wisseling in de samenstelling van de raad.

 • Hoorzitting snelvaren nog eens terugkijken?

 • Hoorzitting en raadsbehandeling snelvaren (boatfunsports) op de Burgumer Mar

  Op verzoek van een aantal initiatiefnemers zal de provincie Fryslân een besluit moeten nemen om wel of geen snelvaarzone op een deel van de Burgumer Mar aan te wijzen.

 • Kollum fan de ried 'Lyts Fryslân' fan Wijbe Postma (FNP)

 • Vrijdag 14 april geen emailverkeer mogelijk met raadsleden

  Vrijdag 14 april a.s. (Goede Vrijdag) worden er werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de raadsmail. 

 • Schriftelijke vragen aanbesteding Jeugdzorg 2018 en verder

 • Wijzigingen samenstelling gemeenteraad

 • Presentaties bij Symposium Wonen in Tytsjerksteradiel

 • Kollum fan de ried van Brigitta Scheepsma (GrienLinks)

 • Schriftelijke vragen over kinderopvang II

  Raadslid Lidewij Bergsma (VVD) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

 • Beeld- en geluidsopnames installatieraad burgemeester Gebben

  De installatieraad van burgemeester Jeroen Gebben nog eens bekijken?  Er zijn twee beeld- en geluidsbestanden beschikbaar.

 • 'Kollum fan de ried' van Nynke Koopmans-van der Veen (VVD)

 • Jeroen Gebben geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel

  Tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum is Jeroen Gebben dinsdag 28 februari officieel geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel.

 • Installatieraad burgemeester Jeroen Gebben

  Vandaag, 28 februari 2017, wordt de heer Jeroen Gebben geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel. U bent van harte welkom in De Ikker, Bulthuissingel 7 in Burgum om dit feest bij te wonen. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. De deuren van de De Ikker gaan om 19.00 uur open.
  Thuis kunt u de uitzending volgen via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30.

 • Schriftelijke vragen over rubbergranulaat

  Raadslid Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

 • Persbericht VVD De Fryske Wâlden: raadslid mw. Bergsma van Tytsjerksteradiel stopt

  In een persbericht laat de VVD Fryske Wâlden weten dat mevrouw Lidewij Bergsma haar werk als raadslid in Tytsjerksteradiel zal beëindigen. Voorgesteld wordt dat de heer Thorwald van der Tooren haar plek gaat innemen. Hierna volgt de tekst van het persbericht.

 • Kollum fan de ried fan Gelbrig Hoekstra-Mozes (CDA)

  Met de bijzondere titel America First! It's great! en Tytsjerksteradiel? geeft Gelbrig Hoekstra in haar column een beschouwing over kwaliteit. Benieuwd geworden? Lees de tekst hier en reageer naar ghoekstra@t-diel-info.nl 

 • Kollum fan de ried van Douwe Hooijenga (ChristenUnie)

  Eigenwijze politiek: dit is de titel van de column van Douwe Hooijenga, fractievoorzitter ChristenUnie in de raad van Tytsjerksteradiel. Wat bedoelt hij? Lees en reageer: dhooijenga@t-diel-info.nl

 • Installatie burgemeester Jeroen Gebben

  Commissaris van de Koning mevrouw Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout installeert op dinsdag 28 februari de heer drs. L.J. (Jeroen) Gebben als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum. De raadsvergadering is openbaar, u bent van harte welkom. 

 • Begintijd raad 26 januari 2017

  Het openbare deel van de raadsvergadering van 26 januari 2017 begint iets na 19.30 uur. De reden? Er is een kort besloten deel dat als eerste wordt behandeld. Tot ziens bij de raad van Tytsjerksteradiel rond 19.40 uur! U bent welkom in de raadzaal. RTV Kanaal 30 zendt de vergadering rechtstreeks uit en via de webcast op internet volgt u de raad live.

 • Schriftelijke vragen over mantelzorg

  Raadslid Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

 • Kollum fan de ried Brant Knossen (CDA)

  'Goed nieuws'. Dat is de kop van de 'kollum fan de ried' van CDA-raadslid Brant Knossen. Benieuwd naar de inhoud? U leest die hier. Reageer s.v.p. via het e-mailadres bknossen@t-diel-info.nl

 • Openbare raadsvergadering 26 januari 2017

  De uitnodiging, agenda en vergaderstukken voor de raadsvergadering van 26 januari 2017 leest u hier. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis in Burgum. Via het tv-kanaal van RTV Kanaal 30 of via de raadssite (webcast) kunt u de vergadering rechtstreeks volgen.

 • 'Kollum fan de ried' van Eelke Hoekstra (CDA)

  Wat bedoelt CDA-raadslid Eelke Hoekstra met 'Gjin geswam fan Van der Zwan?' It giet yn alle gefallen om it weromkrijen fan it betrouwen fan de boargers yn de polityk. Lês it hjir en jou in reaksje!

 • Winsk

  De riedsleden winskje jim allegear in sûn en bliid 2017.

 • Raad Tytsjerksteradiel beveelt Jeroen Gebben aan als nieuwe burgemeester

  De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel beveelt de heer drs. L.J. Gebben uit Barendrecht aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op dinsdag 20 december 2016 heeft de gemeenteraad dit unaniem vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

 • Nieuw lid gemeenteraad Tytsjerksteradiel

  In de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016 is mevrouw Saskia van der Werf-Bieleveld geïnstalleerd als lid van de raad.

 • 'Kollum fan de ried' van Frans Haenen (CDA)

  Wat bedoelt CDA-raadslid Haenen met vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid? Waarvoor staat de raad van Tytsjerksteradiel volgens hem? Lees het in zijn 'kollum fan de ried' en reageer!

 • 20 december extra raadsvergadering

  Op 20 december 2016 wordt in het gemeentehuis te Burgum een extra raadsvergadering gehouden.

 • Vergaderstukken raad 15 december 2016 online

  De eerstvolgende openbare vergadering van de raad van Tytsjerksteradiel is op donderdag 15 december 2016. U leest hier de agenda en de vergaderstukken.
  De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Burgum.

 • Ik bin der hielendal klear mei! Kollum fan Freddy de Haan

 • Raad neemt afscheid van Sipke van der Meulen (PvdA) en benoemt Saskia van der Werf - Bieleveld (PvdA)

 • Schriftelijke vragen huisvesting statushouders

  De raadsleden Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie) en Brigitta Scheepsma (GrienLinks) hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel. 

 • Bekijken talkshows raad

  Via het televisiekanaal van RTV Kanaal30 zijn begin november twee talkshows van de raad uitgezonden.

 • 'Kollum fan de ried' van Rinze Eizema (PvdA)

  Democratie en referenda: daarover schreef PvdA-raadslid Rinze Eizema een collumn.
  Eizema stelt daarin de vraag of een besluit, voortkomend uit een referendum, van meer waarde is dan het besluit, genomen door gekozen volksvertegenwoordigers. U kunt rechtstreeks reageren via het e-mailadres onderaan het artikel.

 • Raadsvergadering 17 november 2016

  De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdagavond 17 november 2016, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.

 • Wat is de begroting van Tytsjerksteradiel?

  Op 3 november 2016 behandelt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de begroting van de gemeente. Maar: wat is een begroting en wat betekent die voor de inwoners van de gemeente?

 • Schriftelijke vragen VVD-fractie vermeende ongelijke behandeling kleine kinderopvangorganisaties

  Raadslid Lidewij Bergsma (VVD) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

  De VVD-fractie stelt vragen over vermeende ongelijke behandeling van kinderopvangorganisaties door de gemeente.  De vragen kunt u lezen in het hieronder geplaatste document en de onderbouwing daarbij.

  Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
  Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
  Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
  In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.

 • Persbericht PvdA Tytsjerksteradiel: raadslid Van der Meulen stopt

  In een persbericht laat de Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel weten dat de heer Sipke van der Meulen zijn werk als raadslid zal beëindigen. Voorgesteld wordt dat mevrouw Saskia van der Werf-Bieleveld zijn plek gaat innemen. Hierna volgt de tekst van het persbericht.

 • Raadsstukken begrotingsraad 3 november 2016 online

  De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van Tytsjerksteradiel. De behandeling is op 3 november om 19.30 uur in de Begrotingsraad. U vindt hier alle vergaderstukken voor deze raad. De vergadering bijwonen? U bent welkom op de publieke tribune in de raadzaal. De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Kanaal 30. Via de link (webcasting) op de pagina van de raadsvergadering kunt u op 3 november zelf, maar ook later volgen in beeld en geluid. Hebt u vragen over de raadsagenda? Neem dan contact op met de raadsgriffie via het e-mailadres griffie@t-diel.nl of bel met raadsgriffier Sytze Dijkstra, (0511) 460 508.

 • Eefkes foarstelle: Lamina Westerdijk-Dam (CDA)

  Wat heeft raadslid mevrouw Westerdijk nooit voor zichzelf bedacht?
  Wat ligt er op haar nachtkastje?
  Wat zijn haar ambities als raadslid?
  U leest het hier (en meer).

 • Raadslid Rommert Dijk schrijft 'kollum fan de ried'

  Wij brengen onze raadsleden voor u op een verrassend andere manier in beeld.

 • Schriftelijke vragen over gemeentelijke aankopen onroerend goed

  Raadslid Sipke van der Meulen (PvdA) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

 • Schriftelijke vragen over gebruik rubbergranulaat kunstgrasvelden

  Raadslid Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • Foarlêze op Duorsumensdei (Dag van de Duurzaamheid) 10 oktober 2016

  Op maandag 10 oktober wordt voor de 8e keer de landelijke Dag van de Duurzaamheid georganiseerd.
 • Eefkes foarstelle: Dirk van der Wal (GrienLinks)

  Waar wordt hij blij van? Waar ligt hij wakker van? Waarom is hij raadslid geworden?

 • Informatieve avond OPO Furore

  Maandagavond 3 oktober 2016 zijn de gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Smallingerland in Drachten bijeen geweest op uitnodiging van OPO Furore.

 • Beleid in Beweging (raadsbezoek afdeling Beleid en inforaad 'Sport als participatiemiddel')

  Gistermiddag heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de afdeling Beleid.

 • Achttjin sollisitanten foar Tytsjerksteradiel

   Tretttjin manlju en fiif froulju ha sollisitearre nei de funksje fan boargemaster fan ’e gemeente Tytsjerksteradiel.  

 • Informerende raadsbijeenkomst 29 september 2016

 • Schriftelijke vragen over poging uitzetting Afghaans gezin

 • Eerste raadsvergadering voor voorzitter Wilma Mansveld

 • Raadsexcursie 2016

  De jaarlijkse excursie van de gemeenteraad was dit jaar op vrijdag 2 september.
  Benieuwd naar het verloop van de dag? Lees het hier.

 • Raadsvergadering 15 september 2016

  De eerstvolgende vergadering van onze gemeenteraad is op 15 september 2016.
  U vindt hier de agenda en de vergaderstukken.

  Wilt u de vergadering bijwonen in de raadzaal? U bent van harte welkom.
  De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30.
  Daarnaast kunt u via internet de raadsvergadering rechtstreeks (en later) bekijken.
  Maak hiervoor gebruik van de webcast. Die vindt u op de websitepagina van de raad van 15 september.

 • Welkom burgemeester Mansveld

  In de raadsvergadering van 29 augustus is mevrouw Wilma Mansveld geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel.

 • Installatie waarnemend burgemeester Mansveld

  In de raadsvergadering van maandag 29 augustus 2016 wordt mevrouw Wilma Mansveld geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel.

 • Raadsvergadering maandag 29 augustus 2016

  De eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie is op maandag 29 augustus. Tijdens deze bijeenkomst staan drie agendapunten centraal:
  1. het vaststellen van de profielschets nieuwe burgemeester;
  2. het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie;
  3. de installatie van waarnemend burgemeester Wilma Mansveld.
  Aansluitend aan de vergadering is er een receptie in het publiekscentrum van het gemeentehuis in Burgum.
  De raadsstukken voor de vergadering van 29 augustus staan online.
  Wilt u de raad volgen vanuit uw huiskamer? Maak gebruik van het televisiekanaal van RTV Kanaal30 of kijk naar de raadsvergadering via internet (webcasting).


   

 • Simmerfakânsje, gjin riedsgearkomsten

  Fanwege de simmertiid binne der tusken no en 28 augustus 2016 gjin riedsgearkomsten.
  De earstfolgjende is op moandei 29 augustus om 19.30 oere.

 • Eefkes foarstelle: Binne de Vries (FNP)

  Wat hat FNP-riedslid Binne de Vries mei sport?

 • Resultaten inwonersenquête

  Nieuwe burgemeester Tytsjerksteradiel moet betrokken en zichtbaar zijn.

 • Kollum fan de ried Lidewij Bergsma

  Wij brengen onze raadsleden voor u op een verrassend andere manier in beeld. Beurtelings schrijven zij een column, waarin zij aandacht besteden aan een onderwerp dat hen bezighoudt. En we noemen dit: 'Kollum fan de ried" (column van de raad).

 • Eric ter Keurs neemt afscheid van gemeenteraad

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 juni 2016 heeft raadsvoorzitter Eric ter Keurs afscheid genomen van zijn raad. En op hun beurt namen de raadsleden afscheid van hun voorzitter.

 • Wilma Mansveld waarnimmend boargemaster Tytsjerksteradiel

  Wilma Mansveld (53, PvdA) is troch Kommissaris fan de Kening John Jorritsma beneamd ta waarnimmend boargemaster fan de gemeente Tytsjerksteradiel. Se folget Eric ter Keurs op, dy't hjoed ôfswaaide as boargemaster. De ynstallaasje fan âld-steatssiktaris Mansveld as boargemaster is op 29 augustus.

 • Kom yn 'e kunde mei riedslid Jantsje van der Veen

  Wa is Jantsje van der Veen? Wat hâldt har dwaande? Wêrom is sy lid fan de ried? Lês it hjir en jou in reaksje!

 • Raadsvergadering op 30 juni 2016 vanaf 09.30 uur!

  De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 30 juni vanaf 9.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.

 • FNP-fraksjefoarsitter Piet Reitsma stelt himsels foar

  Wêr makket ús riedslid foar de FNP him sterk foar? Wêr stiet hy foar en wêr giet hy foar?
  En hoe ferhâldt him dat mei de bêdsplanke?

 • Werkbezoek gemeenteraad aan Burgum

  Op donderdag 16 juni behandelt de gemeenteraad het opiniërende raadsvoorstel Notitie inspraak & overleg voorontwerp-bestemmingsplan Burgum 2016. Ter voorbereiding daarop werd een werkbezoek gebracht aan Burgum. De raadsleden ontvingen informatie over de procedure vaststelling van het bestemmingsplan.

 • Wurkbesite gemeenteried oan Noardlike Fryske Wâlden/Wâld en Finnen

  Op donderdag 2 juni bracht de raad van Tytsjerksteradiel een werkbezoek dat volledig in het teken stond van landschapsbeheer en natuurbescherming. Gastheer was de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en de afdeling Wâld en Finnen.

 • Gemeenteraad, vergadering 16 juni 2016

  De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdagavond 16 juni, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. U vindt hier de agenda en de voorstellen. Wilt u de vergadering bijwonen? Welkom! Kijkt u liever op tv of via internet? Ga dan naar RTV Kanaal 30 of de webcast van de vergadering. Wilt u meer informatie? Bel of mail met de raadsgriffie: tel. 0511 460 508 (griffier Sytze Dijkstra) of griffie@t-diel.nl

 • Inwonersenquête voor nieuwe burgemeester is gesloten

  De inwonersenquête is op donderdag 26 mei 2016 gesloten.

 • Nieuwe rubriek: kollum fan de ried

  Wij brengen onze raadsleden voor u op een verrassend andere manier in beeld. Beurtelings schrijven zij een column, waarin zij aandacht besteden aan een onderwerp dat hen bezighoudt. En we noemen dit: 'Kollum fan de ried" (column van de raad).

 • Gemeenteraad neemt besluit over koopzondagen

  Op de agenda van de raadsvergadering van 26 mei 2016 staat onder andere het voorstel: Wijziging winkeltijdenverordening (koopzondagen).
  Na alle voorbereidende besprekingen gaat de raad een besluit nemen. 
  Wilt u live meemaken hoe de discussie in de raad gaat verlopen? 

 • "Waarom hebt u voor uw partij gekozen?"

  Deze vraag werd gesteld door één van de leerlingen van klas vier Havotop Burgum tijdens het spel Klassenbezoek in ons gemeentehuis op 19 mei 2016. Het spel is een ontwerp van ProDemos uit Den Haag.
  De Havotoppers leerden hoe de (gemeente)politiek in elkaar steekt.
  De - ter plekke geformeerde - fracties Liberaal Blauw, Rozenrood, Levend Wit en de Groenen bereidden samen een raadsvergadering voor.

 • Man in beeld - Sipke van der Meulen

 • Geef uw mening over nieuwe burgemeester!

 • Tytsjerksteradiel betrekt inwoners bij keuze nieuwe burgemeester

  Gemeente Tytsjerksteradiel gaat na de zomervakantie op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te bepalen welk type burgemeester het meest geschikt is, worden inwoners om advies gevraagd.

 • Tytsjerksteradiel zoek nieuwe burgemeester!

  Per 1 september 2016 vertrekt onze huidige burgemeester, Eric ter Keurs. Dat betekent dat de gemeente Tytsjerksteradiel de komende maanden op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester.

 • Raad stelt profielschets waarnemend burgemeester vast

  De heer drs. E.J. ter Keurs vertrekt per 1 september 2016 als burgemeester van Tytsjerksteradiel.
  Vanaf die datum tot het moment dat de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd, zal een waarnemer worden benoemd.

 • Kom yn 'e kunde mei riedslid Wijbe Postma

  Wat bedoelt dit FNP-riedslid fan Tytsjerksteradiel mei minder gewicht?
  En wêrom is hy lid fan de gemeenteried?

 • Raadsvergadering 21 april 2016

  Op donderdag 21 april 2016, om 19.30 uur, start de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Locatie: raadzaal gemeentehuis Burgum.

 • Beleefde dorpsvisies; 4 jaar later (een navolgingsonderzoek door de rekenkamercommissie)

  De Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel (RKC) heeft een navolgingsonderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel overgenomen standpunten van het college over het RKC-onderzoek ‘beleefde dorpsvisies’ uit 2012 in de praktijk tot uitvoering zijn gebracht.

 • Portefúljewiksel

  Yn de riedsfraksje fan de FNP hawwe twa riedsleden koartlyn fan funksje wiksele.
  It giet om Wijbe Postma en Piet Reitsma.
  Reitsma is no fraksjefoarsitter en Postma fraksjesekretaris.

 • Bekijken talkshow raad over koopzondagen

  Via het televisiekanaal van RTV Kanaal30 is op 17, 18 en 20 maart 2016 de eerste talkshow van de raad van dit jaar uitgezonden.
  Het onderwerp: koopzondagen.
  Inwoners van onze gemeente en raadsleden geven hun visie op dit onderwerp.
  Wilt u de uitzending nog eens bekijken? Maak gebruik van de volgende link: https://goo.gl/9orTHv

 • Schriftelijke vragen uurtarief huishoudelijke hulp

  De raadsleden Brigitta Meinema (GrienLinks) en Margot Erkelens (PvdA) hebben bij de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijke vragen ingediend over het uurtarief van de huishoudelijke hulp in Tytsjerksteradiel. De aanleiding is een artikel in de Leeuwarder Courant van 7 maart 2016 waarin staat vermeld dat Friese gemeenten de thuishulp onder de norm uitbetalen. Om de controlerende taak van de raad goed uit te voeren, stellen de beide raadsleden 5 vragen aan de raadsvoorzitter, waarop zij een schriftelijk antwoord verlangen. In het document hieronder kunt u de vragen en de aanleiding daarvoor lezen.

  Betekenis schriftelijke vraag

  Schriftelijke vragen, zoals die nu gesteld zijn,  worden 'artikel 50 vragen RvO' genoemd. RvO verwijst naar het Reglement van Orde voor de raad. De behandelwijze van een schriftelijke vraag is als volgt:

  1. De vragensteller moet aangeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd;
  2. De vragensteller dient de vraag bij de voorzitter van de raad in;
  3. Schriftelijke vragen moeten binnen 30 dagen beantwoord worden, mondelinge in de eerstvolgende raadsvergadering;
  4. De vragensteller kan in de raadsvergadering nadere inlichingen vragen, tenzij de raad anders beslist. 
 • Maak kennis met raadslid Brigitta Scheepsma

  Wat bedoelt GrienLinks-raadslid Brigitta Scheepsma in onze rubriek Eefkes foarstelle met 'waarden' en 'waardering'? Lees haar uitleg - en meer - hier. En: reageren kan ook!

 • Raadsvergadering 17 maart 2016 online

  De vergaderstukken voor de raad van 17 maart 2016 staan op deze website.  De bijeenkomst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering wordt uitgezonden op televisie (RTV Kanaal 30) en via webcasting op de raadssite.

 • Klas 4 VMBO-TL Liudger krijgt les gemeentepolitiek

  Op donderdag 25 februari komt er opnieuw een klas 4 VMBO-TL van csg Liudger uit Burgum naar het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel. De leerlingen spelen het spel Klassenbezoek@Gemeentehuis. Het spel is van ProDemos uit Den Haag. Door in de huid te kruipen van de raadsleden, leren de leerlingen hoe de gemeentepolitiek werkt.
  Er is de raad van Tytsjerksteradiel veel aan gelegen zowel leerlingen van de basisschool als het voortgezet onderwijs te interesseren voor de politiek. Zo belangrijk, dat daarover tekst is opgenomen in de politieke termijnagenda voor de raadsperiode 2014-2018. Ieder jaar worden daarom activiteiten voor deze groepen leerlingen georganiseerd.

 • Wie is raadslid Nynke Koopmans-van der Veen?

  In onze rubrief Eefkes foarstelle maakt u nader kennis met onze raadsleden. Het woord is deze keer aan VVD-raadslid Nynke Koopmans-van der Veen. Veel leesplezier. En: reageren kan ook.

 • Raadsvergadering 18 februari 2016

  U bent in persoon of via televisie en internet welkom bij deze raadsvergadering. Een aantal 'grotere' onderwerpen staan op de raadsagenda: de opiniërende behandeling van (a) het project Aldtsjerk Foarút en (b) de koopzondagen.

 • Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis

  Op donderdag 11 en vrijdag 12 februari 2016 spelen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit Tytsjerksteradiel het spel Democracity respectievelijk Klassenbezoek@ Gemeentehuis. De leerlingen zijn te gast in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. De beide spellen zijn een initiatief van de organisatie ProDemos (huis voor de democratie en de rechtsstaat) uit Den Haag. De bedoeling is dat de leerlingen leren hoe tot politieke besluitvorming wordt gekomen. 

 • Raadsvergadering 18 februari 2016 - Lees hier

  Op donderdag 18 februari 2016, om 19.30 uur, vergadert de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel in het gemeentehuis in Burgum. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken staan nu online. Eén van de onderwerpen is koopzondagen. De behandeling van het voorstel is opiniërend. Dit betekent dat er nog géén definitief besluit wordt genomen. De raadsleden ontvangen wel alle reacties op koopzondagen die in de afgelopen weken bij onze gemeente zijn binnengekomen. Tijdens de vergadering geven de raadsleden hun mening en adviezen door aan het college van burgemeester en wethouders. Op zijn beurt verwerkt het college al deze zaken in een definitief raadsvoorstel. Naar verwachting zal dat in het voorjaar worden behandeld.
  Wilt u de vergadering bijwonen op de publieke tribune? Laat het ons even weten via griffie@t-diel.nl. Wij zorgen dan voor een goed plekje. Via dit mailadres kunt u ook een vraag stellen.  
  U kunt ook thuis de vergadering rechtstreeks volgen via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 of via internet. Hoe werkt het: op de vergaderpagina ziet u bovenin een groengekleurde link naar de webcasting. Maak daar gebruik van en kies de betreffende raadsvergadering.

 • Hoorzitting koopzondagen in onze gemeente

  Op donderdag 21 januari 2016 is er een hoorzitting van de raad met als onderwerp 'Koopzondagen in onze gemeente'.
  Aanvang: 19.30 uur. Plaats: raadzaal gemeentehuis in Burgum.
  Bent u belangstellende? Of wilt u uw mening laten horen? Meld u dan aan via het e-mailadres griffie@t-diel.nl of bel 0511 460 508.

 • Uitzendtijden talkshow op 20 en 27 december 2015

  Via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 is op 17 december de talkshow met raad en college van Tytsjerksteardiel uitgezonden.
  De volgende uitzendingen zijn op vrijdag 18 december (19.00 uur) en zondag 20 en 27 december (beide keren om 12.00 uur).
  In de talkshow wordt een terugblik gegeven op 2015 en wordt gesproken over het onderwerp koopzondagen.

   
   

 • Eefkes foarstelle: raadslid Douwe Hooijenga

  Wat bedoelt Douwe Hooijenga van de ChristenUnie Tytsjerksteradiel met 'tsjinstber, sichtber en aktyf'? Hij vertelt erover in de rubriek 'Eefkes foarstelle'. Daarin beantwoorden de raadsleden van Tytsjerksteradiel een aantal vragen, waardoor u ze beter leert kennen. U kunt reageren.

 • Raadsstukken 17 december online

  De vergaderstukken voor de raad van 17 december 2015 staan nu op deze website.  De bijeenkomst begint deze keer om 17.00 uur. Na een korte pauze tussen 18.30 en 19.30 uur wordt de vergadering 's avonds hervat. De raadsvergadering wordt uitgezonden op televisie (RTV Kanaal 30) en webcasting op de raadssite.

 • Nader kennismaken met raadslid Gelbrig Hoekstra-Mozes

  Waarom is mevrouw Hoekstra raadslid voor het CDA?
  Waar ligt ze wakker van? En wat heeft ze met Noorwegen?
  U leest het hier. U kunt ook reageren.

 • Raadsstukken 19 november 2015 online

  De agenda en de raadsstukken voor de vergadering van 19 november 2015 vindt u op deze site. De vergadering begint om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Burgum. U bent welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering volgen via Kanaal 30 en internet.

 • Koopzondagen

  Het is niet gelukt het onderwerp koopzondagen als opiniërend punt te agenderen voor de gemeenteraad van donderdag 19 november 2015.
  Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de gemeenteraad van donderdag 21 januari 2016.
 • Politieke talkshow bekijken

  Halverwege oktober 2015 zond RTV Kanaal 30 een politieke talkshow uit.
  Raadsleden van Tytsjerksteradiel verleenden daaraan hun medewerking.

 • Wat en hoe gemeentebegroting

  Donderdag 5 november 2015, om 19.30 uur, behandelt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de (programma)begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019.
  Hoe zit het nu precies? We vertellen u hier iets over de begroting zelf en de inhoud daarvan.

 • Nader kennis maken met raadsleden

  Raadsleden van Tytsjerksteradiel stellen zich nader aan u voor via de rubriek Eefkes foarstelle. 
  Deze keer is het de beurt aan CDA-raadslid en fractiesecretaris Eelke Hoekstra.  
  U kunt via e-mail reageren op zijn bijdrage.

 • Raadsstukken begrotingsvergadering 5 november 2015 online

  Op donderdag 5 november 2015, om 19.30 uur, vergadert de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.
  De bijeenkomst staat in het teken van de begrotingsbehandeling.

 • Heeft u suggesties voor de rekenkamercommissie?

  De gemeente voert op vele terreinen beleid waar u als burger mee te maken heeft. Eén van de taken van de gemeenteraad is controleren hoe het college van burgemeester en wethouders het beleid van de raad uitvoert. De rekenkamercommissie biedt de raad hiervoor een handvat.

 • Uitzending politieke talkshow

  Onlangs is een nieuwe editie van de politieke talkshow van RTV Kanaal 30 opgenomen. Raadsleden van Tytsjerksteradiel verleenden hun medewerking. U kunt de talkshow bekijken op het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 op: vrijdag 16 oktober om 19.00 uur en zondag 18 oktober 2015 om 11.00 uur. Op de website van RTV Kanaal 30 kunt u via internet de uitzending volgen. Wat waren de onderwerpen tijdens de talkshow?

 • Eefkes foarstelle, Frans Haenen

  Waar ligt het CDA-raadslid Frans Haenen wakker van? En wat bedoelt hij met ruimte voor mensen?

 • Raadsstukken 15 oktober online

  De agenda en de raadsstukken voor de vergadering van 15 oktober 2015 vindt u op deze site. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Burgum. U bent welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering volgen via Kanaal 30 en internet.

 • Voorlezen op de Dag van de Duurzaamheid 9 oktober 2015

  Op initiatief van Urgenda wordt op vrijdag 9 oktober 2015 voor de 7e keer de landelijke Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. In heel Nederland wordt die dag aandacht besteed aan duurzaamheid. Oók in Tytsjerksteradiel.

 • Gemeenteraad oefent kanteling en overheidsparticipatie

  Oriënterende vergadering raad op 17 september 2015.

  Binnen de gemeente en de landelijke overheid is een ontwikkeling gaande die aangeduid wordt als `terugtredende overheid´. Lokaal wordt dit de afgelopen jaren vertaald in de kreten ´kantelen, zelfredzaamheid, burgerparticipatie, overheidsparticipatie, eigen kracht’. Praktisch betekent dit dat de gemeente meer van aanbod naar vraaggericht werken toe wil en moet. De burger zal meer moeten gaan wennen aan een ´doe het zelf samenleving’, waarbij ‘het recht op’ plaats moet maken voor ‘wat kan ik zelf en wat heb ik daarvoor nodig’ (gekanteld denken). Dit betekent een andere rol voor o.a. de gemeenteraad.
  De ingestelde Klankbordgroep Kanteling en Overheidsparticipatie heeft als taak dat de leden van deze klankbordgroep namens de gemeenteraad meedenken over het proces van de kanteling en overheidsparticipatie en dan met name de rol van de raad daarin.
  Op uitnodiging van de klankbordgroep oefende de gemeenteraad op 17 september met de ‘kanteling’. Hiervoor waren vooraf de fractieleden door elkaar gehusseld en ontstonden drie fracties: Fractie Burgers, Fractie Milieu en Fractie Ondernemers. Deze fictieve raad speelde de volgende, niet op waarheid berustende, situatie na:

 • Raadsexcursie 2015

  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel koos het thema ‘in rûntsje hoareka’ voor haar jaarlijkse raadsexcursie op 28 augustus 2015.
  De excursie stond dit jaar in het teken van de nieuwe Drank- en Horecawet en –verordening en de evaluatie daarvan. In de afgelopen jaren veranderde het een en ander op dit gebied. Door het ‘rondje horeca’ had de gemeenteraad de mogelijkheid op locatie in gesprek te gaan met horeca-ondernemers, besturen, eigenaren van een motorherberg en vertegenwoordigers vanuit de branche.

 • Raadsstukken 10 september online

  De agenda en de stukken voor de raadsvergadering van 10 september 2015 vindt u op deze site.
  De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum (19.30 uur).
  Welkom op de publieke tribune!
  U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via RTV Kanaal 30 en via internet.

 • Talkshow

  Vier keer per jaar werken raadsleden van Tytsjerksteradiel mee aan het programma Op 'e hichte tv van RTV Kanaal 30.
  Volg hier de tweede uitzending in 2015. Centraal staan de onderwerpen: kunstgrasvelden, de gemeente als ondernemer en een plan voor een Jongerenraad Tytsjerksteradiel. Wilt u reageren? Doe dat via het e-mailadres griffie@t-diel.nl

 • Zomerreces gemeenteraad

  Tijdens de zomervakantie 2015 staat het raadswerk op een lager pitje.
  Hebt u vragen voor de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie of bel (0511) 460 509.
  De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 10 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.

 • Goed geholpen? Een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de schuldhulpverlening

  De rekenkamercommissies van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. 
   
 • Eefkes foarstelle, riedslid Freddy de Haan

  Wêrom is dizze FNP-er riedslid yn Tytsjerksteradiel?

 • Raadsvergadering PPN via internet

  Op 11 juni 2015 behandelde de gemeenteraad de Perspectiefnota 2016-2019.

 • Hoe behandel je een voorstel over een vuurwerkverbod?

  Stel je voor: je bent raadslid van Tytsjerksteradiel. Burgemeester en wethouders komen met een voorstel om op bepaalde plekken in de gemeente een vuurwerkverbod in te stellen? Wat doe je?

 • Gastles leerlingen Havo4 over jeugdbeleid

  Wat doe je als je als Havo4-klas niet kunt worden ingeroosterd om mee te doen aan Klassenbezoek@Gemeentehuis in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel?
  Dan komt de gemeente naar jou toe!
   

 • Politiek spel voor jongeren

  Havo4-leerlingen spelen op 27 en 28 mei in het gemeentehuis het politieke spel Klassenbezoek@Gemeentehuis  

 • Plan voor een Jongerenraad

  Twee Jonge Socialisten en tegelijkertijd schaduwfractielid Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel maakten een plan voor een Jongerenraad.

 • Vergaderstukken raad 11 juni 2015

  De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering staan nu online.
  U vindt ze hier.

 • Eefkes foarstelle: Rinze Eizema

  Yn de digitale rubryk Eefkes foarstelle komt in breed publyk neier yn 'e kunde mei ús riedsleden.

 • Filmpjes op raadssite

  Snel meer weten over de raad, raadsleden en de griffier?

 • Hessel Bouma 25 jaar raadslid

  Een bijzonder jubileum.

 • Kom yn 'e kunde mei riedslid Margot Erkelens (PvdA)

  In onze rubryk 'Eefkes foarstelle' vertellen de raadsleden van Tytsjerksteradiel iets meer over wie ze zijn en wat hen bezighoudt. Pvda-raadslid Margot Erkelens vertelt hier haar verhaal. U kunt reageren op haar verhaal of vragen stellen.

 • Raadsstukken vergadering 23 april 2015 online

  Donderdag 23 april, om 19.30 uur, is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Locatie: raadzaal gemeentehuis in Burgum.

 • Commissievergaderingen voor het eerst digitaal

  Het ging goed: voor het eerst vergaderen in twee (raads)commissies zonder de stukken op papier.

 • Raad vergadert digitaal

  Geen papieren vergaderstukken meer. Hoe gaat het verder?

 • Raadsvergadering 23 april 2015

  De eerstvolgende openbare raadsvergadering is op donderdag 23 april 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Presentatie kunstgrasvelden

  Op zaterdag 21 maart 2015 waren de raadsleden te gast bij vv BCV/Burgum op het sportveldencomplex in Burgum.

 • Wurkbesite gemeenteried oan Master Frankeskoalle Earnewâld

  Op tongersdei 5 maart 2015 wienen de riedsleden fan Tytsjerksteradiel te gast yn de Master Frankeskoalle yn Earnewâld. Dêr krigen se ynformaasje oer it opknappen fan de skoalle. Gasthearen en -froulju wienen ûnder oaren learkrêften en skoalbestjoer, fertsjintwurdigers fan de pjutte- en berne-opfang, doarpsbelangen, de portefúljehâlder Underwiis. De arsjitekt ljochte syn plannen oan de hân fan tekeningen ta. Der wie yn 'e folop gelegenheid om fragen te stellen. Ofslutend wie der in rûnlieding troch de skoalle.

   

 • Beleidsplan zorg voor jeugd en verordening jeugdhulp

  In een informerende bijeenkomst van de gemeenteraad, ontvingen de leden op 10 november 2014 achtergrondinformatie over het Beleidsplan Zorg voor Jeugd en de bijbehorende verordening Jeugdhulp.

Archief