Begroting 2018 alvast op de raadswebsite

Home > Actueel > Begroting 2018 alvast op de raadswebsite

Begroting 2018 alvast op de raadswebsite

Op 9 november 2017, om 19.30 uur, besluit de gemeenteraad over de gemeentebegroting van 2018. U kunt hier alvast kennisnemen van de inhoud. De overige raadsstukken worden geplaatst op 26 oktober 2017. De raadsvergadering is openbaar en u bent welkom op de publieke tribune.