Begrotingsraad 9 november 2017: vergaderstukken nu online

Home > Actueel > Begrotingsraad 9 november 2017: vergaderstukken nu online

Begrotingsraad 9 november 2017: vergaderstukken nu online

Op 9 november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. De begroting en het raadsvoorstel kunt u hier lezen. Op de agenda van de raadsvergadering staat ook de uitvoering van de motie maatschappelijke begeleiding statushouders. Het document hierbij wordt binnenkort toegevoegd.
Op de publieke tribune in de raadzaal kunt u de vergadering volgen. Er is ook een rechtstreekse uitzending via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 en de webcasting op onze raadswebsite. Welkom bij de raad!