Behandeling voorstellen in middag- en avonddeel raad 18 mei 2017

Home > Actueel > Behandeling voorstellen in middag- en avonddeel raad 18 mei 2017

Behandeling voorstellen in middag- en avonddeel raad 18 mei 2017

De raadsvergadering van 18 mei kent een lange agenda. Er zal daarom een middag- en avonddeel zijn.
In het middagdeel (om 17.00 uur) wordt de agenda gevolgd tot en met agendapunt 17.
Tijdens het avonddeel (start om 19.30 uur) is de volgorde van de agenda:
- Ingekomen stukken A en B
- Boatfunsports Burgumer Mar;
- Notitie inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Aldtsjerk FoarĂșt;
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 12A;
- Niet vaststellen bestemmingsplan Zwartkruis.
Als het niet lukt om tijdens het middagdeel alle geplande voorstellen te behandelen, dan zal dat gebeuren nĂ  het voorstel Zwartkruis.
De gehele agenda vindt u in het document hieronder.