Beleid in Beweging (raadsbezoek afdeling Beleid en inforaad 'Sport als participatiemiddel')

Home > Actueel > Beleid in Beweging (raadsbezoek afdeling Beleid en inforaad 'Sport als participatiemiddel')

Beleid in Beweging (raadsbezoek afdeling Beleid en inforaad 'Sport als participatiemiddel')

Gistermiddag heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de afdeling Beleid.

Door de medewerkers is verteld waar zij mee bezig zijn. Projecten als Kansen in Kernen, Centrumplan Gytsjerk, ontwikkeling de Markt in Burgum en it Breed in Eastermar werden als voorbeelden gebruikt om aan te geven hoe thema's als overheidsparticipatie/burgerparticipatie, innovatie en samenwerking bij elkaar komen. Na een gezonde maaltijd en een korte wandeling werd de avond ingevuld met het thema 'Sport als participatiemiddel'. Na een presentatie over wat Tytsjerksteradiel, letterlijk en figuurlijk, beweegt, was er in de publiekshal nog een sport- en beweegmarkt. Daar konden raadsleden van samenwerkingspartners horen welke initiatieven er in de Mienskip worden ontplooit voor een gezondere leefstijl en meer participatie van onze inwoners.