Beleidsplan zorg voor jeugd en verordening jeugdhulp

Home > Actueel > Beleidsplan zorg voor jeugd en verordening jeugdhulp

Beleidsplan zorg voor jeugd en verordening jeugdhulp

In een informerende bijeenkomst van de gemeenteraad, ontvingen de leden op 10 november 2014 achtergrondinformatie over het Beleidsplan Zorg voor Jeugd en de bijbehorende verordening Jeugdhulp.

De bijeenkomst werd georganiseerd ter voorbereiding van de raadsvergadering op 20 november 2014. Het Beleidsplan en de Verordening Jeugdhulp staat dan besluitvormend op de raadsagenda.

Wilt u de behandeling van het Beleidsplan en de Verordening Jeugdhulp bijwonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal op donderdag 20 november 2014 vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie, 0511 460 508 of griffie@t-diel.nl.