Commissievergaderingen voor het eerst digitaal

Home > Actueel > Commissievergaderingen voor het eerst digitaal

Commissievergaderingen voor het eerst digitaal

Het ging goed: voor het eerst vergaderen in twee (raads)commissies zonder de stukken op papier.

Vanaf 1 april 2015 vergadert de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel digitaal. Tijdens de bijeenkomsten van de Agendacommissie en de Commissie Communicatie op die datum ontbraken voor het eerst de papieren vergaderstukken. De test om te zien of alle verbindingen goed werken, is geslaagd. Kleine knelpunten zijn nu bekend en kunnen opgelost worden.

Op de foto de leden van de Commissie Communicatie; van links naar rechts de raadsleden Rinze Eizema, Freddy de Haan, Eelke Hoekstra (voorzitter) en Lidewij Bergsma.