Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis

Home > Actueel > Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis

Democracity en Klassenbezoek@Gemeentehuis

Op donderdag 11 en vrijdag 12 februari 2016 spelen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit Tytsjerksteradiel het spel Democracity respectievelijk Klassenbezoek@ Gemeentehuis. De leerlingen zijn te gast in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. De beide spellen zijn een initiatief van de organisatie ProDemos (huis voor de democratie en de rechtsstaat) uit Den Haag. De bedoeling is dat de leerlingen leren hoe tot politieke besluitvorming wordt gekomen. 

Democracity

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg in aanraking komen met de politiek. Vorig jaar is gestart met de activiteiten van ProDemos. Dit jaar lukt het om in totaal elf groepen jongeren te ontvangen in het gemeentehuis. 

Het gaat om leerlingen van KBS De Reinbôge uit Burgum, OBS Master Fennemaskoalle uit Tytsjerk en CBS Paadwizer uit Oentsjerk. De leerlingen spelen op 10 en 11 februari het spel Democracity. De bedoeling is dat zij een stad gaan bouwen. Er zijn wensen genoeg, maar niet alle voorzieningen passen in de stad. Hoe wordt uiteindelijk de keuze bepaald?

Klassenbezoek@Gemeentehuis

Twee klassen 4 VMBO-TL van csg Liudger spelen op 10 en 11 februari het spel Klassenbezoek@Gemeentehuis. De leerlingen gaan aan de slag met een politiek rollenspel. Zij kruipen in de huid van raadsleden en gaan met elkaar in debat over een belangrijk voorstel. Overtuigingskracht, vasthouden aan politiek-bestuurlijke uitgangspunten van de eigen partij, oog voor het belang van de inwoners en duidelijke besluitvorming horen daarbij. 

Bestuurders aanwezig

Bij beide politieke spelletjes zijn raads- en collegeleden aanwezig om advies te geven aan de leerlingen en vragen te beantwoorden. Later dit jaar – op 19 mei en 9 juni – spelen vier klassen van HAVO-top Burgum ook het spel Klassenbezoek@Gemeentehuis in de raadzaal in Burgum.