Extra vergaderstukken raad 9 november 2017 (begrotingsraad)

Home > Actueel > Extra vergaderstukken raad 9 november 2017 (begrotingsraad)

Extra vergaderstukken raad 9 november 2017 (begrotingsraad)

De agenda voor de begrotingsraad is aangevuld met twee extra agendapunten. Het gaat om: onderzoek geloofsbrieven/toelaten raadslid en schriftelijke vragen CDA en FNP over de openingstijden van zwembad Wetterstins in Burgum. Het antwoord op de vragen van het college is daarbij nu ook beschikbaar. Het voorstel bij agendapunt 6 (uitvoering motie maatschappelijke begeleiding statushouders) is nu ook toegevoegd aan de stukken.