Foarlêze op Duorsumensdei (Dag van de Duurzaamheid) 10 oktober 2016

Home > Actueel > Foarlêze op Duorsumensdei (Dag van de Duurzaamheid) 10 oktober 2016

Foarlêze op Duorsumensdei (Dag van de Duurzaamheid) 10 oktober 2016

Op maandag 10 oktober wordt voor de 8e keer de landelijke Dag van de Duurzaamheid georganiseerd.

Door heel Nederland vinden duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. 
In Noordoost Friesland hebben de NME-Centra (Natuur- en Milieueducatie-Centra) een actie bedacht. Speciaal voor alle kinderen uit groep 7 en 8 uit Noordoost Friesland is er een (Fries) verhaal ontwikkeld dat binnen het thema duurzaamheid past. Janneke de Boer heeft een Fries verhaal van Berber van der Geest bewerkt. Het verhaal gaat over de pakesizzer van voddekoopman en schilder Jopie Huisman. 

Vanuit de gemeenteraad zijn twee raadsleden die dit verhaal gaan voorlezen en daarna aan de hand van een aantal stellingen met de leerlingen in gesprek gaan over duurzaaamheid. Dit zijn:

- raadslid Piet Reitsma (FNP), hij gaat op maandag 10 oktober om 09.00 uur voorlezen voor groep 6/7/8 van OBS Sinnehonk in Aldtsjerk;
- raadslid Wijbe Postma (FNP), hij gaat op maandag 10 oktober om 09.00 uur voorlezen voor groep 6/7/8 van OBS De Bolster in Eastermar.

Hieronder de link naar het filmpje: Ben jij Lekker Bezig?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3NYsZq7c6KM