Gastles leerlingen Havo4 over jeugdbeleid

Home > Actueel > Gastles leerlingen Havo4 over jeugdbeleid

Gastles leerlingen Havo4 over jeugdbeleid

Wat doe je als je als Havo4-klas niet kunt worden ingeroosterd om mee te doen aan Klassenbezoek@Gemeentehuis in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel?
Dan komt de gemeente naar jou toe!
 

Klas Havo4d van Havotop in Burgum kreeg op 26 mei een gastles over jeugdbeleid.
Gastdocent was Petra Fokkens, coördinator jeugdteams Centrum Jeugd en Gezin Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Het Rijk heeft deze taken – ‘de grote drie’ – overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten staan dichterbij de burgers en anderzijds is de overdracht ook een besparing op kosten.
Het onderwerp jeugdbeleid is nog niet bekend bij de jongeren. Daarom is het goed hierover met hen te spreken. De gemeente denkt soms te vanzelfsprekend dat iedereen weet hoe de zaken nu geregeld zijn. Tijdens de gastles wordt er van elkaar geleerd.
Petra Fokkens vertelt dat er bij problemen in gezinnen verschillende gradaties zijn: stabiel, gezinnen met lichte zorgen over bijvoorbeeld de opvoeding van jongeren, gezinnen met grote problemen, waar direct hulp moet worden geboden.
In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden nu alle verschillende soorten hulp samengebracht in jeugdteams. Die zijn nog in opbouw. Vanuit de jeugdteams vinden ouders en kinderen/jongeren een luisterend oor en vakkundigheid om hen te helpen bij het oplossen van problemen.
Er wordt altijd op gelet dat kinderen/jongeren beschermd zijn wat hun veiligheid en privacy betreft. 

De leerlingen hebben ideeën om de jeugdteams meer in beeld te brengen:
een poster ophangen in de supermarkt, Facebook gaan gebruiken, de gemeente moet meer naar de mensen toekomen, jongeren terecht laten kuknnen in de jeugdsoos met hun vragen of problemen, of op Google zoeken. Een poster ophangen op school vinden de jongeren minder geschikt. Stel dat je daar voor staat te kijken, dan snappen je medescholieren direct dat er iets speelt...

Bedankt jongeren van Havo4! Jullie ideeën om de jeugdteams meer in beeld te brengen, blijven welkom bij de gemeente.