Gemeenteraad met reces

Home > Actueel > Gemeenteraad met reces

Gemeenteraad met reces

Zomervakantietijd. Geen raadsvergaderingen.

De gemeenteraad is met reces tot en met 3 september aanstaande. Het woord reces betekent ' vergaderloze periode van een bestuurs- of rechtscollege'.
Waar het woord reces vandaag komt, is niet helemaal bekend. Het kan zijn uit het Frans (recez = onderbreking) of uit het Latijn (recessus = terugwijken).
De eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie wordt gehouden op maandag 4 september. Op de agenda: installatie dhr. Henk Siegers als nieuw raadslid en kiezen en benoemen nieuwe wethouder, mevrouw Ellen Bruins Slot-Janmaat. Aansluitend neemt de raad afscheid van wethouder mevrouw Houkje Rijpstra.