Gemeenteraad oefent kanteling en overheidsparticipatie

Home > Actueel > Gemeenteraad oefent kanteling en overheidsparticipatie

Gemeenteraad oefent kanteling en overheidsparticipatie

Oriënterende vergadering raad op 17 september 2015.

Binnen de gemeente en de landelijke overheid is een ontwikkeling gaande die aangeduid wordt als `terugtredende overheid´. Lokaal wordt dit de afgelopen jaren vertaald in de kreten ´kantelen, zelfredzaamheid, burgerparticipatie, overheidsparticipatie, eigen kracht’. Praktisch betekent dit dat de gemeente meer van aanbod naar vraaggericht werken toe wil en moet. De burger zal meer moeten gaan wennen aan een ´doe het zelf samenleving’, waarbij ‘het recht op’ plaats moet maken voor ‘wat kan ik zelf en wat heb ik daarvoor nodig’ (gekanteld denken). Dit betekent een andere rol voor o.a. de gemeenteraad.
De ingestelde Klankbordgroep Kanteling en Overheidsparticipatie heeft als taak dat de leden van deze klankbordgroep namens de gemeenteraad meedenken over het proces van de kanteling en overheidsparticipatie en dan met name de rol van de raad daarin.
Op uitnodiging van de klankbordgroep oefende de gemeenteraad op 17 september met de ‘kanteling’. Hiervoor waren vooraf de fractieleden door elkaar gehusseld en ontstonden drie fracties: Fractie Burgers, Fractie Milieu en Fractie Ondernemers. Deze fictieve raad speelde de volgende, niet op waarheid berustende, situatie na:

Een historisch pand, gebouwd rond 1900, met landgoed op een locatie waar rust, cultuur en natuur op een bijzondere wijze bij elkaar komen. Het pand heeft de status van gemeentelijk monument en staat reeds geruime tijd leeg. Op dit moment heeft het de bestemming ’Wonen’. Het pand bevindt zich in een niet meer al te beste staat en de eigenaren hebben het al een paar jaar te koop staan. Het pand en het landgoed dat grenst aan het water, geven gezien de staat van onderhoud aanleiding tot vandalisme en de bewoners van het denkbeeldige stadje Macht beginnen zich hierover te roeren.

Door de reuring van de omgeving en ook de steeds verder gaande waardedaling is de eigenaar actief op zoek gegaan naar een potentiele koper. Deze heeft zich inmiddels aangediend. Het betreft een partij bestaande uit diverse lokale ondernemers uit het plaatsje Macht. Een aantal daarvan hebben hun sporen in de horeca en recreatie verdiend. Ze hebben grootse plannen waar het om de verbouwing en de uitbreiding van het pand gaat. Zij komen met het volgende verzoek:

In het pand zal een hotel-restaurant worden gevestigd. Om recreanten te trekken zal er een nieuw haventje aangelegd moeten worden dat voor de eigen huurboten en voor bezoekers gebruikt moet kunnen worden. De verhuur houdt in: plezierjachten, waterscooters, waterskiën en parasailing. De activiteiten waterskiën en parasailing zullen met name op het meertje bij het dorp Exposure plaatsvinden.

Plaatselijk belang is voor de ontwikkeling en ziet vanuit werkgelegenheidsperspectief mogelijkheden voor de inwoners van Macht.
Het plan dat er nu ligt is in strijd met de regels.