Goed geholpen? Een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de schuldhulpverlening

Home > Actueel > Goed geholpen? Een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de schuldhulpverlening

Goed geholpen? Een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de schuldhulpverlening

De rekenkamercommissies van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. 
 
Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet en in Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL). Het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op aansluiting van de uitvoeringspraktijk bij de eigen vooraf gedefinieerde beleidskaders. Op de tweede plaats is onderzocht of de uitvoeringspraktijk aansluit op de voorwaarden voor doeltreffendheid en op de derde plaats wordt de uitvoeringspraktijk van de beide gemeenten onderling vergeleken om te kijken wat ze van elkaar kunnen leren.
 
Vorige week donderdag, 11 juni 2015, is het rapport aan de raad van Tytsjerksteradiel aangeboden en donderdagmiddag 18 juni vond de presentatie aan de controlecommissie van de raad van Achtkarspelen plaats. In Tytsjerksteradiel vindt op donderdagavond 25 juni de informerende en opiniërende behandeling van het rapport plaats. Het rapport met aanbiedingsbrief kunt u lezen via: http://goo.gl/BmBn3a