Hoe behandel je een voorstel over een vuurwerkverbod?

Home > Actueel > Hoe behandel je een voorstel over een vuurwerkverbod?

Hoe behandel je een voorstel over een vuurwerkverbod?

Stel je voor: je bent raadslid van Tytsjerksteradiel. Burgemeester en wethouders komen met een voorstel om op bepaalde plekken in de gemeente een vuurwerkverbod in te stellen? Wat doe je?

Dit voorstel werd tijdens het spel Klassenbezoek@Gemeentehuis op 27 en 28 mei behandeld in een jongerenraad, bestaande uit leerlingen van Havo4 uit Burgum. ProDemos - het Huis voor de Democratie en de Rechtsstaat uit Den Haag - is de maker van het spel. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil proberen jongeren meer te betrekken bij de politiek en het politiek bestuur. Daarom worden periodiek jongerenactiviteiten georganiseerd in het gemeentehuis in Burgum.

De Havo-leerlingen vormden tijden het spel samen vier raadsfracties: Rozenrood, Levend Wit, Liberaal Blauw en De Groenen. Rozenrood en Liberaal Blauw vormden de coalitie en Levend Wit en De Groenen de oppositie. Daarnaast namen steeds twee leerlingen de rol van wethouder op zich.
Rozenrood vond het voorstel van het college sympathiek. Vooral ouderen mogen geen last van vuurwerk hebben.
Levend Wit wilde vooral vasthouden aan de traditie van vuurwerk in Nederland. De overlastgevers moeten wel hard gestraft worden.
Liberaal Blauw vond dat mensen de vrijheid in hun keuze om vuurwerk af te steken. Niet te veel regels alstublieft.
De Groenen vroegen aandacht voor het milieu. Het afsteken van vuurwerk moet daarom helemaal verboden worden. Laat het alleen door professionals doen. 

Tijdens pittige debatten probeerde de ene fractie de andere voor zich te winnen. De raadsleden vingen elkaar fanatiek de vliegen af en de wethouders wisten zich goed staande te houden in het 'politieke geweld'. De aanwezige échte raads- en collegeleden gaven advies en ondersteuning.
Tijdens de besluitvormende ronde werden eerst de moties en amendementen behandeld. Tenslotte werd er gestemd over het hele voorstel.
Per klas verschilde de uitslag en niet altijd lukte het de oppositie om de coalitie te overtuigen. 

De gemeenteraadsleden van Tytsjerksteradiel hopen dat alle jongeren veel plezier hebben gehad in de raadzaal, maar vooral dat ze iets meer begrijpen van de gemeentepolitiek en het bestuur. Wie weet zijn er over 10 jaar mensen lid van de gemeenteraad die in 2015 in de klassen Havo4 in Burgum zaten.......