Hoorzitting koopzondagen in onze gemeente

Home > Actueel > Hoorzitting koopzondagen in onze gemeente

Hoorzitting koopzondagen in onze gemeente

Op donderdag 21 januari 2016 is er een hoorzitting van de raad met als onderwerp 'Koopzondagen in onze gemeente'.
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: raadzaal gemeentehuis in Burgum.
Bent u belangstellende? Of wilt u uw mening laten horen? Meld u dan aan via het e-mailadres griffie@t-diel.nl of bel 0511 460 508.

Waarom deze hoorzitting?

Tot nu toe koos de gemeenteraad niet voor openstelling op zondag. Er komen wel verzoeken om toestemming binnen bij de gemeente om op zondag open te mogen zijn. In september 2015 besloot de gemeenteraad om het onderwerp 'koopzondagen' op de agenda te plaatsen. Dit jaar zal er een raadsbesluit worden genomen.

Behandelprocedure voorstel koopzondagen in de gemeenteraad:

  • 21 januari 2016: hoorzitting. De raad laat zich als het ware 'voeden' door ondernemers en anderen om later tot een goede besluitvorming te komen.
  • 18 februari 2016: opiniĆ«rende behandeling raadsvoorstel over koopzondagen. Dit betekent dat de raad nog geen besluit neemt, maar meningen, visies en standpunten meegeeft aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Voorjaar 2016: aan de hand van een voorstel van het college neemt de raad een definitief besluit over de openstelling op zondag (koopzondagen).

De hoorzitting

Voor de hoorzitting zijn in ieder geval uitgenodigd de besturen en leden van de ondernemersverenigingen in Tytsjerksteradiel. Daarnaast het bestuur van de vakbondsafdelingen van FNV en CNV Tytsjerksteradiel en de aanvrager die vorig jaar toestemming vroeg om op zondag zijn onderneming open te mogen stellen.
Zij allen hebben de gelegenheid hun visie op koopzondagen aan de raad mee te geven. Tijdens de hoorzitting wordt niet gediscussiĆ«erd. De raadsleden kunnen wel toelichtende vragen stellen. 
U bent van harte uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 januari 2016. 

Uitzending

De hoorzitting kunt u rechtstreeks volgen op het televisiekanaal van RTV Kanaal 30.
Via internet (www.raad.t-diel.nl) wordt de hoorzitting rechtstreeks uitgezonden en is ook later terug te bekijken/beluisteren.