Informerende raadsbijeenkomst 29 september 2016

Home > Actueel > Informerende raadsbijeenkomst 29 september 2016

Informerende raadsbijeenkomst 29 september 2016

Onder het motto Beleid in beweging is er voor de gemeenteraadsleden van Tytsjerksteradiel een werkbezoek aan afdeling Beleid georganiseerd op 29 september 2016.
Programma-onderdelen:
- Geografische Informatie Systemen.
- Burgerparticipatie en overheidsparticipatie bij grote projecten.
- Ontwikkeling Markt (Burgum) en it Breed (Eastermar).
- Samenwerking Sociaal Domein.

Aansluitend is er een informerende raadsvergadering met het thema Sport als participatiemiddel. Wat beweegt Tytsjerksteradiel letterlijk en figuurlijk om hiermee aan de slag te zijn?
Speciaal voor deze gelegenheid is in de publiekshal een 'sport- en beweegmarkt' ingericht door de samenwerkingspartners van 'Beleid in beweging'.
Dat zijn: Primair onderwijs Tytsjerksteradiel, Voortgezet onderwijs Tytsjerksteradiel, Kearn, Sportstimulering 'High Five', De Friese Wouden, Bewegingscentrum Reset, Sportverenigingen Tytsjerksteradiel, Cultuurcentrum 'de Wâldsang', Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, AZC Burgum, Dorpen- en jeugdteams Tytsjerksteradiel.

In de pauze tussen de twee onderdelen ervaart de raad wat een Jongeren Op Gezond Gewicht-maaltijd is en wat de aanleiding en de resultaten zijn van dat project.