Installatie waarnemend burgemeester Mansveld

Home > Actueel > Installatie waarnemend burgemeester Mansveld

Installatie waarnemend burgemeester Mansveld

In de raadsvergadering van maandag 29 augustus 2016 wordt mevrouw Wilma Mansveld geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel.

In dezelfde vergadering wordt ook de profielschets van de Kroonbenoemde burgemeester definitief vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Inwoners uit de gemeente zijn betrokken bij het opstellen van de profielschets. Ook de Verordening op de vertrouwenscommissie wordt vastgesteld en de leden worden benoemd.

De raadzaal heeft een bescheiden capaciteit. Vanwege het aantal uitgenodigde gasten is er voor belangstellenden een ruimte in het gemeentehuis beschikbaar gesteld, waar de bijeenkomst op een scherm gevolgd kan worden.

Aansluitend aan de installatie is een feestelijke receptie waarbij inwoners en andere belangstellenden de gelegenheid hebben om burgemeester Mansveld persoonlijk te feliciteren en kennis met haar te maken.

Uit naam van de raad en het college van Tytsjerksteradiel,
H. Bouma, waarnemend raadsvoorzitter
D.A. Fokkema, loco-burgemeester