Klare wijn schenken; onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid in Tytsjerksteradiel

Home > Actueel > Klare wijn schenken; onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid in Tytsjerksteradiel

Klare wijn schenken; onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid in Tytsjerksteradiel

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel (RKC) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid in Tytsjerksteradiel. 

Uit het onderzoek blijkt dat het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel concreter moet. Dat is één van de adviezen die de rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente geeft aan de gemeenteraad. Het is positief dat de gemeente alcohol- en drugsbeleid heeft, zegt de RKC, maar het is nog te globaal en niet goed meetbaar. Als de gemeente duidelijker aangeeft wat zij precies van plan is te gaan doen en wat ze wil bereiken, dan kan het college gerichter verantwoording afleggen aan de raad en kan de raad op zijn beurt beter nagaan of het beleid tot concrete resultaten leidt.

De RKC, die de onderzoeksbureaus Pro Facto en Intraval onderzoek liet doen, constateert verder dat de gemeente vooral inzet op preventieve maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting op scholen.

In het onderzoek werd ook met jongeren zelf gesproken. Het merendeel van de ondervraagde minderjarigen zegt alcohol te drinken, maar vindt ook dat dit moeilijk te verkrijgen is via horeca, supermarkten en slijterijen. Dat komt door strenge leeftijdscontroles. Van maatregelen en controles op het gebruik en op het doorverstrekken en doorverkopen, merken jongeren echter weinig. Ze komen dan ook meestal via oudere vrienden, broers of ouders aan alcoholische drank.

De RKC beveelt daarom aan jeugd en ouders meer te betrekken bij het beleid. Als jongeren zelf meedenken en doen, is de kans groter dat het beleid de jongeren meer aanspreekt en dat daardoor meer wordt bereikt. Ook de bewustwording van ouders moet worden vergroot, stelt de RKC. Ouders moeten zich ervan bewust worden dat het drinken op jonge leeftijd negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid.

Het onderzoek is gelijktijdig ook in de gemeente Achtkarspelen uitgevoerd door de rekenkamercommissie Achtkarspelen. De onderzoeksbevindingen over beide gemeenten zijn vrijwel identiek. De belangrijkste conclusies die beide RKC’s presenteren, gelden dan ook voor beide gemeenten.

De resultaten van Tytsjerksteradiel zijn verwoord in het rapport 'Klare wijn schenken'. Dit rapport wordt tijdens de raadsvergadering van 15 juni a.s. informerend en opiniërend door de gemeenteraad behandeld.