Klas 4 VMBO-TL Liudger krijgt les gemeentepolitiek

Home > Actueel > Klas 4 VMBO-TL Liudger krijgt les gemeentepolitiek

Klas 4 VMBO-TL Liudger krijgt les gemeentepolitiek

Op donderdag 25 februari komt er opnieuw een klas 4 VMBO-TL van csg Liudger uit Burgum naar het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel. De leerlingen spelen het spel Klassenbezoek@Gemeentehuis. Het spel is van ProDemos uit Den Haag. Door in de huid te kruipen van de raadsleden, leren de leerlingen hoe de gemeentepolitiek werkt.
Er is de raad van Tytsjerksteradiel veel aan gelegen zowel leerlingen van de basisschool als het voortgezet onderwijs te interesseren voor de politiek. Zo belangrijk, dat daarover tekst is opgenomen in de politieke termijnagenda voor de raadsperiode 2014-2018. Ieder jaar worden daarom activiteiten voor deze groepen leerlingen georganiseerd.