Klassenbezoek in gemeentehuis!

Home > Actueel > Klassenbezoek in gemeentehuis!

Klassenbezoek in gemeentehuis!

Op donderdag 1 juni zijn twee klassen van Havotop Burgum zijn te gast in onze raadzaal om interactief aan de slag te gaan met het politiek bestuur. Onder leiding van een speldocent van ProDemos (de bedenker van het spel) leren de jongeren alles over het 'krachtenveld gemeente', kruipen ze in de huid van raadsleden en gaan met elkaar in debat over een interessant onderwerp en zal er een vraaggesprek zijn met raadsleden.
Ook volgende week, op 6 en 8 juni komen nog 3 klassen Havotop.
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk dat jongeren op een 'noflike' wijze kennismaken met de gemeentepolitiek. 
Klassenbezoek is één van de middelen die daarbij worden ingezet.
Voor de hoogste groepen van het basisonderwijs organiseert de raad van Tytsjerksteradiel, in samenwerking met ProDemos, een andere variant: het spel Democracity.
Als alles goed gaat, komen op 6 juni  's middags leerlingen van de groepen 7 en 8 van obs Thrimwalda naar het gemeentehuis om dit spel te spelen. Aan hun is dan de opdracht om een echte stad te bouwen. Daarvoor moet worden onderhandeld binnen de verschillende 'raadsfracties' om het samen eens te worden. We houden u op de hoogte!
De gebruikte foto is afkomstig van de website van ProDemos.