Kollum fan de ried 'Lyts Fryslân' fan Wijbe Postma (FNP)