Memo plannen Engie Duurzaam niet op raadsagenda van 18 mei 2017

Home > Actueel > Memo plannen Engie Duurzaam niet op raadsagenda van 18 mei 2017

Memo plannen Engie Duurzaam niet op raadsagenda van 18 mei 2017

De behandeling van de plannen Engie in de raadsvergadering van 18 mei wordt uitgesteld naar een latere datum.

Het college van burgemeester en wethouders wil advies uitbrengen aan de Provinsje Fryslân over de plannen van Engie (transitie elektriciteitscentrale naar producent duurzame energie) bij de Centrale aan het Burgumer Mar en wil daar de gemeenteraad bij betrekken. Een informerend memo over de plannen van Engie stond daarom op de raadsagenda voor de vergadering van 18 mei 2017. Dit punt is van de raadsagenda verwijderd.De fractievoorzitters uit de raad gaven aan dat de plannen van Engie, zonder een nadere oriëntatie door de raad, nu niet behandeld kunnen worden in de gemeenteraad.  
In de maand juni wordt daarom eerst een excursie en een hoorzitting georganiseerd. Tijdens de hoorzitting is er ook gelegenheid voor inspraak. Vervolgens wil de raad de plannen van Engie eerst oriënterend bespreken. In de raadsvergadering daarna zal dan de besluitvormende behandeling over het advies plaatsvinden.

Meer informatie over exacte data en gelegenheid om in te spreken volgt later.
Voor de beantwoording van vragen kunt u contact opnemen met de griffier van de raad, Sytze Dijkstra, tel. 0511 460 508 of e-mail griffie@t-diel.nl