Nieuwe wethouder

Home > Actueel > Nieuwe wethouder

Nieuwe wethouder

Mevrouw Ellen Bruins Slot-Janmaat (51, PvdA) is in de raadsvergadering van 4 september 2017 geïnstalleerd als wethouder van Tytsjerksteradiel.
Zij was tot dan fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Mevrouw Bruins Slot volgt wethouder Houkje Rijpstra op.

Omdat de opvolger in de raad van mevrouw Bruins Slot nog niet is geïnstalleerd, blijft zij tijdelijk ook raadslid. Dit lijkt op onverenigbaarheid van functies, maar in de Gemeentewet is een artikel opgenomen, waardoor dit toch (tijdelijk) mogelijk is. In de raad van 21 september staat het benoemen en installeren van een nieuw raadslid op de agenda. 
Ook op 4 september is de heer Henk Siegers (CDA) opnieuw geïnstalleerd als raadslid. In verband met het ziekteverlof van zijn collega-raadslid Jasper Agema, vervult Siegers tijdelijk het raadslidmaatschap.