Persbericht PvdA Tytsjerksteradiel: raadslid Van der Meulen stopt

Home > Actueel > Persbericht PvdA Tytsjerksteradiel: raadslid Van der Meulen stopt

Persbericht PvdA Tytsjerksteradiel: raadslid Van der Meulen stopt

In een persbericht laat de Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel weten dat de heer Sipke van der Meulen zijn werk als raadslid zal beëindigen. Voorgesteld wordt dat mevrouw Saskia van der Werf-Bieleveld zijn plek gaat innemen. Hierna volgt de tekst van het persbericht.

PERSBERICHT VAN DE PvdA TYTSJERKSTERADIEL
PvdA-raadslid Sipke van der Meulen neemt afscheid.

Op 17 november a.s. neemt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel afscheid van hem. Hij neemt ontslag uit de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel om plaats te maken voor Saskia van der Werf-Bieleveld. Na bijna 11 jaar raadslidmaatschap voor de PvdA vindt hij het tijd voor vernieuwing en oog voor continuïteit in de fractie, ook na de verkiezingen van 2018.

Van der Meulen heeft voor de PvdA in die 11 jaar de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Algemeen bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Bestuurlijke Samenwerking alsmede Onderwijs onder zijn hoede gehad. Hij is vanuit de gemeenteraad bestuurslid geweest van de Mr. Frankeskoalle in Earnewâld, heeft aan een tweetal raadswerkgroepen deelgenomen en is lid geweest van de Onderzoekscommissie Megahome. Daarnaast was hij tweede vervangend raadsvoorzitter.

Van der Meulen: “In deze drie perioden raadslidmaatschap heb ik erg veel gezien en gehoord, heb ik veel geleerd en hier en daar mijn steentje bijgedragen. En dat allemaal dankzij het vertrouwen van de partij en de kiezers; ik ben daar dankbaar voor, ik heb er van genoten!”

Saskia van der Werf is 51 jaar en draait al enige jaren mee in de steunfractie van de PvdA. Zij heeft volop zin om aan te treden als gemeenteraadslid. Net als Van der Meulen woont zij in Oentsjerk. Zij wordt op 15 december 2016 geïnstalleerd als raadslid.