Plan voor een Jongerenraad

Home > Actueel > Plan voor een Jongerenraad

Plan voor een Jongerenraad

Twee Jonge Socialisten en tegelijkertijd schaduwfractielid Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel maakten een plan voor een Jongerenraad.

Het zijn Jorrit Kingma en Rico Tjepkema; enthousiaste jonge mannen die politiek actief zijn. Zij willen proberen meer jongeren te interesseren voor de politiek en het politiek bestuur. Het oprichten van een Jongerenraad beschouwen zij als één van de middelen daartoe.
Op woensdag 27 mei 2015 hebben zij hun plan aangeboden aan locoburgemeester Doeke Fokkema.
En het vervolg? Daarover hoort u later meer!