Plannen Engie en behandeling in en door de gemeenteraad

Home > Actueel > Plannen Engie en behandeling in en door de gemeenteraad

Plannen Engie en behandeling in en door de gemeenteraad

Voor het bouwen van een biomassa vergistingsinstallatie en de aanleg van een zonneweide heeft Engie een vergunningsverzoek ingediend bij de Provinsje Fryslân. Voordat de gemeenteraadsleden een advies van het college bespreken, willen zij zich nader verdiepen en vertegenwoordigers uit de bevolking daarbij betrekken.  

Op 14 juni zal er daarom overdag een excursie zijn naar de (vergelijkbare) biovergistingsinstallatie in Bemmel en is er aansluitend een bezoek op locatie (terrein 'Centrale') aan de Burgumer Mar.

Het avondprogramma bestaat uit: reflectie / hoorzitting in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. Het programma is als volgt:

19.00 uur:
Opening informerende raadsbijeenkomst en korte presentatie plannen Engie.

19.15 uur:
Deskundige reflechtie; drie sprekers:
1. Duurzaamheid / energietransitie door prof.dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp, honorair hoogleraar milieukunde Rijks Universiteit Groningen.
2. Maatschappelijke acceptatie door drs. L.J.M. Heijne, econoom en als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Energie Hanzehogeschool Groningen.
3. Milieutechnisch / geluid / geur door ing. R. van Dijk, senior adviseur vergunningen & procedures Antea Group.

20.00 uur:
Vragen aan deskundigen

20.15 uur:
Pauze

20.30 uur:
Hoorzitting / inspraak.

21.30 uur:
Samenvatting en uitleg verdere procedure door raadsvoorzitter en sluiting.

U vindt hier de documenten die informatie geven over de plannen van Engie.

In de raadsvergadering van 15 juni 2017 is er, op basis van een technisch voorstel, een opiniërende discussie in de raad.

Uiterlijk 21 juni brengt het college van burgemeester en wethouders advies uit aan de Provinsje Fryslân.

In de raadsvergadering van 13 juli 2017 wordt het advies van het college ter kennisneming aangeboden aan de raad.