Politiek spel voor jongeren

Home > Actueel > Politiek spel voor jongeren

Politiek spel voor jongeren

Havo4-leerlingen spelen op 27 en 28 mei in het gemeentehuis het politieke spel Klassenbezoek@Gemeentehuis  

Kinderen en jongeren in onze gemeente interesseren voor politiek en het politiek bestuur. Dat is een van de onderwerpen waarop de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel insteekt. Periodiek worden daarom informatieve en interactieve activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep. Op 27 en 28 mei 2015 wordt in de raadzaal Klassenbezoek Gemeentehuis gespeeld door leerlingen van Havo4, Havotop Burgum. De bedoeling is dat de leerlingen wegwijs wordt gemaakt in het gemeentehuis en dat zij kennis maken met de lokale politiek. Daarnaast ondersteunt het programma het onderwijs bij de opdracht om actief burgerschap te bevorderen.
Aanbieder van Klassenbezoek@Gemeentehuis is ProDemos, Huis voor de democratie en de rechtsstaat in Den Haag.

Voorafgaand aan het spel zal een plan van Jonge Socialisten uit onze gemeente voor een Jongerenraad worden aangeboden aan de burgemeester.
Jorrit Kingma en Rico Tjepkema (ook beide lid van de schaduwfractie PvdA Tytsjerksteradiel) verzorgen de aanbieding.

Na ontvangst in de raadzaal worden de Havo4-leerlingen geïntroduceerd in wat Krachtenveld Gemeente wordt genoemd. Met andere woorden: wat bijvoorbeeld is een gemeente, hoe werkt een gemeenteraad? Welke invloed kan worden uitgeoefend? Hoe komen besluiten tot stand? Wat is de rol van de burgers?
Hierna gaan de leerlingen aan de slag met het politiek rollenspel. Zij kruipen in de huid van raadsleden en debatteren met elkaar. Overtuigingskracht, vasthouden aan politiek-bestuurlijke uitgangspunten van de eigen partij, oog voor het belang van de inwoners en duidelijke besluitvorming horen hierbij.
Klassenbezoek@Gemeentehuis sluit af met een vraaggesprek tussen leerlingen en aanwezige raads- en collegeleden. Leerlingen hebben daarbij de mogelijkheid te ontdekken hoe politiek en bestuur in het echt werkt.