Raad neemt afscheid van Sipke van der Meulen (PvdA) en benoemt Saskia van der Werf - Bieleveld (PvdA)

Home > Actueel > Raad neemt afscheid van Sipke van der Meulen (PvdA) en benoemt Saskia van der Werf - Bieleveld (PvdA)

Raad neemt afscheid van Sipke van der Meulen (PvdA) en benoemt Saskia van der Werf - Bieleveld (PvdA)

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft tijdens de raadsvergadering van 17 november 2016 de geloofsbrieven van mevrouw Saskia (E.) van der Werf – Bieleveld, wonende te Oentsjerk, onderzocht en vervolgens besloten dat zij als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel kan worden toegelaten. 

Zij volgt Sipke van der Meulen op als raadslid. Hij heeft het besluit genomen om ontslag te nemen om zo te zorgen voor continuïteit in de fractie van de Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel, ook na de verkiezingen van 2018.

Wij bedanken Sipke van der Meulen voor zijn inzet voor onze gemeente in de afgelopen tien jaar en zien hem graag terug als schaduwfractielid.
 

Wij feliciteren Saskia van der Werf van harte met haar benoeming en wensen haar veel succes toe. Tijdens de raadsvergadering van 15 december a.s. legt zij de belofte/eed af zodat zij haar functie als raadslid kan uitoefenen.