Raadsstukken begrotingsraad 3 november 2016 online

Home > Actueel > Raadsstukken begrotingsraad 3 november 2016 online

Raadsstukken begrotingsraad 3 november 2016 online

De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van Tytsjerksteradiel. De behandeling is op 3 november om 19.30 uur in de Begrotingsraad. U vindt hier alle vergaderstukken voor deze raad. De vergadering bijwonen? U bent welkom op de publieke tribune in de raadzaal. De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Kanaal 30. Via de link (webcasting) op de pagina van de raadsvergadering kunt u op 3 november zelf, maar ook later volgen in beeld en geluid. Hebt u vragen over de raadsagenda? Neem dan contact op met de raadsgriffie via het e-mailadres griffie@t-diel.nl of bel met raadsgriffier Sytze Dijkstra, (0511) 460 508.