Raadsstukken begrotingsvergadering 5 november 2015 online

Home > Actueel > Raadsstukken begrotingsvergadering 5 november 2015 online

Raadsstukken begrotingsvergadering 5 november 2015 online

Op donderdag 5 november 2015, om 19.30 uur, vergadert de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.
De bijeenkomst staat in het teken van de begrotingsbehandeling.

De agendapunten en de voorstellen voor de raadsvergadering leest u nu op deze site.
Wilt u de vergadering bijwonen? Welkom in de raadzaal! We ontmoeten u graag.
Via webcasting kunt u de beraadslagingen van de raad live volgen op 5 november. Op de betreffende raadssite klikt u op de link naar de webcast. Ook na de vergadering blijven beeld en geluid op internet beschikbaar.
Lokale Omrop RTV Kanaal 30 brengt de raadsvergadering rechtstreeks bij u thuis via haar kanaal op televisie.
Wilt u nog iets vragen over deze vergadering? Mail dan naar griffie@t-diel.nl