Raadsvergadering 18 februari 2016 - Lees hier

Home > Actueel > Raadsvergadering 18 februari 2016 - Lees hier

Raadsvergadering 18 februari 2016 - Lees hier

Op donderdag 18 februari 2016, om 19.30 uur, vergadert de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel in het gemeentehuis in Burgum. De uitnodiging, agenda en vergaderstukken staan nu online. Eén van de onderwerpen is koopzondagen. De behandeling van het voorstel is opiniërend. Dit betekent dat er nog géén definitief besluit wordt genomen. De raadsleden ontvangen wel alle reacties op koopzondagen die in de afgelopen weken bij onze gemeente zijn binnengekomen. Tijdens de vergadering geven de raadsleden hun mening en adviezen door aan het college van burgemeester en wethouders. Op zijn beurt verwerkt het college al deze zaken in een definitief raadsvoorstel. Naar verwachting zal dat in het voorjaar worden behandeld.
Wilt u de vergadering bijwonen op de publieke tribune? Laat het ons even weten via griffie@t-diel.nl. Wij zorgen dan voor een goed plekje. Via dit mailadres kunt u ook een vraag stellen.  
U kunt ook thuis de vergadering rechtstreeks volgen via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 of via internet. Hoe werkt het: op de vergaderpagina ziet u bovenin een groengekleurde link naar de webcasting. Maak daar gebruik van en kies de betreffende raadsvergadering.