Raadsvergadering 18 februari 2016

Home > Actueel > Raadsvergadering 18 februari 2016

Raadsvergadering 18 februari 2016

U bent in persoon of via televisie en internet welkom bij deze raadsvergadering. Een aantal 'grotere' onderwerpen staan op de raadsagenda: de opiniërende behandeling van (a) het project Aldtsjerk Foarút en (b) de koopzondagen.

Aan de raad wordt ook voorgesteld het bestemmingsplan Zwartkruis, Noardburgum en Eastermar, Grote Hornstweg 2 vast te stellen. Aansluitend zal de raad naar verwachting een besluit nemen over de Geurverordening pand in Suwâld, de Kaderbrief 2017-2020 van de Veiligheidsregio Fryslân en het instellen van een Klankbordgroep Omgevingswet. Voor meer informatie en stukken: ga naar de raadsvergadering van 18 februari 2016 op deze site.