Raadsvergadering 21 april 2016

Home > Actueel > Raadsvergadering 21 april 2016

Raadsvergadering 21 april 2016

Op donderdag 21 april 2016, om 19.30 uur, start de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Locatie: raadzaal gemeentehuis Burgum.

Tijdens de bijeenkomst worden o.a. een voorstel profielschets waarnemend burgemeester (besluitvormend) en het rapport 'Beleefde dorpsvisies, 4 jaar later' (informerend/opiniĆ«rend) behandeld. Het rapport is opgemaakt door de rekenkamercommissie en is in navolging op een eerder rapport over dorpsvisies.
De raadsleden wordt ook gevraagd in te stemmen met de vaststelling van (onderdelen van) het bestemmingsplan Jistrum en Mƻnein.
Ter informatie aan de raadsleden is er een presentatie evaluatie werkwijze raad, plan van aanpak Midden- en kleinbedrijf, een memo betreffende vragen Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en beantwoording vragen van GrienLinks en de PvdA over huishoudelijke hulp.
Welkom in de raadzaal, voor de buis (televisiekanaal RTV Kanaal 30) of op internet. Ga voor dit laatste op de frontpage van de raadssite (links) naar de webcast en kies de vergadering van 21 april 2016.

Voor meer informatie: kijk op deze raadssite naar de agenda en de vergaderstukken.