SAMEN THUIS? Wmo2015 in 16 Friese gemeenten (onderzoek rekenkamercommissie)

Home > Actueel > SAMEN THUIS? Wmo2015 in 16 Friese gemeenten (onderzoek rekenkamercommissie)

SAMEN THUIS? Wmo2015 in 16 Friese gemeenten (onderzoek rekenkamercommissie)

Rekenkamers en rekenkamercommissies van 16 Friese gemeenten publiceren vandaag het onderzoeksrapport ‘Samen Thuis?’. Een bijzonder onderzoek naar de aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015).

Het onderzoek naar de Wmo2015 is een unieke samenwerking tussen de rekenkamer(commissie)s van zestien Friese gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Littenseradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Weststellingwerf. De dertien rekenkamer(commissies)s hebben gezamenlijk voor zestien gemeenten onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, die in 2015 in werking is getreden.

Lysias Advies voerde daarvoor het onderzoek uit. In elke gemeente keek het adviesbureau naar de beleidskeuzes, hoe de gemeenten de Wmo2015 uitvoeren, de aandacht voor cliëntervaringen en de afspraken met aanbieders van hulp en ondersteuning. Het resultaat is een uitgebreid overkoepelend rapport met vergelijkingen tussen de gemeenten en good practices. Met dit rapport kunnen gemeenten zichzelf vergelijken met anderen. Dit was een belangrijke doelstelling van het onderzoek.

Bovendien stelde stelde Lysias Advies voor elke gemeente een eigen rapport op. De onderzoekers stellen vast dat de uitvoeringspraktijk in gemeenten uiteenloopt. Naast overeenkomsten, waren er ook duidelijke onderlinge verschillen. Gemeenten kunnen van elkaars ervaringen leren, bijvoorbeeld in de contractering van aanbieders. Ook in de samenstelling van de wijk- en gebiedsteams en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze teams zijn neergelegd, maken gemeenten verschillende keuzes. 

In de komende weken zullen de rapporten in alle zestien gemeenteraden worden gepresenteerd. In Tytsjerksteradiel vindt dit plaats op donderdagavond 19 oktober tijdens de reguliere raadsvergadering, aanvang 19.30 uur. Het onderzoeksrapport staat dan informerend en opiniërend op de agenda.

In het onderzoeksrapport van Tytsjerksteradiel vindt u de aanbiedingsbrief en deel A (de onderzoeksbevindingen voor Tytsjerksteradiel) met vijf bijlagen:
Bijlage 1: Normenkader
Bijlage 2: Overzicht documenten
Bijlage 3: Overzicht gesprekspartners
Bijlage 4: Deel B van het onderzoek, het generieke deel met een vergelijking van de zestien gemeenten
Bijlage 5: Deel C van het onderzoek, generieke conclusies en aanbevelingen.