Schriftelijk vragen CDA over het op tijd betalen van rekeningen

Home > Actueel > Schriftelijk vragen CDA over het op tijd betalen van rekeningen

Schriftelijk vragen CDA over het op tijd betalen van rekeningen

Raadslid Henk Siegers van de CDA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Het CDA vindt tijdige betalingen van rekeningen van groot belang voor lokale ondernemers en de lokale economie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met MKB Nederland en Dun & Bradstreet het betaalgedrag van de Nederlandse gemeenten in kaart proberen te brengen. Hieruit blijkt dat het betaalgedrag van de gemeente nog niet optimaal is. Daarom stelt de CDA fractie een vijftal vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze schriftelijke vragen vindt u onderaan dit bericht.
 

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.