Schriftelijke vragen CDA en FNP openstelling zwembad Wetterstins in zomervakantie

Home > Actueel > Schriftelijke vragen CDA en FNP openstelling zwembad Wetterstins in zomervakantie

Schriftelijke vragen CDA en FNP openstelling zwembad Wetterstins in zomervakantie

De raadsleden Frans Haenen (CDA) en Freddy de Haan (FNP) hebben namens hun fracties schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Zij vragen naar de mogelijkheden van openstelling van zwembad De Wetterstins in de zomervakantie. Wellicht kan 2018 als proefjaar worden beschouwd. Het zwembad is nu tijdens de zomervakantie gesloten. De nadere inhoud en de vragen zelf leest u in het document hieronder.  

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.