Schriftelijke vragen GrienLinks over gezinslocatie Burgum

Home > Actueel > Schriftelijke vragen GrienLinks over gezinslocatie Burgum

Schriftelijke vragen GrienLinks over gezinslocatie Burgum

Raadslid Brigitta Scheepsma van GrienLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

De fractie stelt vragen naar aanleiding van de recente uitzetting van een Afghaans gezin uit de Gezinslocatie in Burgum. GrienLinks vindt de reactie dat het Rijksbeleid wordt uitgevoerd, onvoldoende en wijst op de eigenstandige verantwoordelijkheid van de gemeente. In een viertal vragen wordt daarop dieper ingegaan.

De schrifteijke vragen, voorzien van twee bijlagen, vindt u onderaan dit bericht.
 

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. .
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen. Dit onderwerp komt op de raadsagenda van 21 september 2017.