Schriftelijke vragen over gebruik rubbergranulaat kunstgrasvelden

Home > Actueel > Schriftelijke vragen over gebruik rubbergranulaat kunstgrasvelden

Schriftelijke vragen over gebruik rubbergranulaat kunstgrasvelden

Raadslid Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Naar aanleiding van de uitzending 'Gevaarlijk spel' van Zembla over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden heeft de fractie van GrienLinks in Tytsjerksteradiel behoefte een aantal schriftelijke vragen te stellen. De vragen kunt u lezen in het hieronder geplaatste document.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.