Schriftelijke vragen over gemeentelijke aankopen onroerend goed

Home > Actueel > Schriftelijke vragen over gemeentelijke aankopen onroerend goed

Schriftelijke vragen over gemeentelijke aankopen onroerend goed

Raadslid Sipke van der Meulen (PvdA) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Naar aanleiding van onder andere de aankoop van Glinstra State door het college van burgemeester en wethouders heeft de fractie van de PvdA behoefte een aantal schriftelijke vragen te stellen. De vragen kunt u lezen in het hieronder geplaatste document.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.