Schriftelijke vragen over kinderopvang II

Home > Actueel > Schriftelijke vragen over kinderopvang II

Schriftelijke vragen over kinderopvang II

Raadslid Lidewij Bergsma (VVD) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Eind oktober 2016 heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over gelijke behandeling van alle kinderopvangorganisaties binnen de gemeente. De beantwoording van deze vragen is behandeld in de raadsvergadering van 18 december 2016. Naar de mening van de VVD-fractie blijven er vragen onbeantwoord. Derhalve heeft de VVD-fractie opnieuw schriftelijke vragen ingediend. Onderaan dit bericht vindt u de brief met daarin de ingediende schriftelijke vragen. 

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.