Schriftelijke vragen over poging uitzetting Afghaans gezin

Home > Actueel > Schriftelijke vragen over poging uitzetting Afghaans gezin

Schriftelijke vragen over poging uitzetting Afghaans gezin

De raadsleden Brigitta Scheepsma (GrienLinks) en Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie) hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.
Aanleiding is de poging tot uitzetting van een asielzoekersgezin uit Afghanistan op vrijdag 16 september 2016.
Hieronder vindt u de tekst van de ingediende schriftelijke vragen.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.