Schriftelijke vragen uurtarief huishoudelijke hulp

Home > Actueel > Schriftelijke vragen uurtarief huishoudelijke hulp

Schriftelijke vragen uurtarief huishoudelijke hulp

De raadsleden Brigitta Meinema (GrienLinks) en Margot Erkelens (PvdA) hebben bij de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijke vragen ingediend over het uurtarief van de huishoudelijke hulp in Tytsjerksteradiel. De aanleiding is een artikel in de Leeuwarder Courant van 7 maart 2016 waarin staat vermeld dat Friese gemeenten de thuishulp onder de norm uitbetalen. Om de controlerende taak van de raad goed uit te voeren, stellen de beide raadsleden 5 vragen aan de raadsvoorzitter, waarop zij een schriftelijk antwoord verlangen. In het document hieronder kunt u de vragen en de aanleiding daarvoor lezen.

Betekenis schriftelijke vraag

Schriftelijke vragen, zoals die nu gesteld zijn,  worden 'artikel 50 vragen RvO' genoemd. RvO verwijst naar het Reglement van Orde voor de raad. De behandelwijze van een schriftelijke vraag is als volgt:

  1. De vragensteller moet aangeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd;
  2. De vragensteller dient de vraag bij de voorzitter van de raad in;
  3. Schriftelijke vragen moeten binnen 30 dagen beantwoord worden, mondelinge in de eerstvolgende raadsvergadering;
  4. De vragensteller kan in de raadsvergadering nadere inlichingen vragen, tenzij de raad anders beslist.