Schriftelijke vragen VVD-fractie vermeende ongelijke behandeling kleine kinderopvangorganisaties

Home > Actueel > Schriftelijke vragen VVD-fractie vermeende ongelijke behandeling kleine kinderopvangorganisaties

Schriftelijke vragen VVD-fractie vermeende ongelijke behandeling kleine kinderopvangorganisaties

Raadslid Lidewij Bergsma (VVD) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

De VVD-fractie stelt vragen over vermeende ongelijke behandeling van kinderopvangorganisaties door de gemeente.  De vragen kunt u lezen in het hieronder geplaatste document en de onderbouwing daarbij.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.