"Waarom hebt u voor uw partij gekozen?"

Home > Actueel > "Waarom hebt u voor uw partij gekozen?"

"Waarom hebt u voor uw partij gekozen?"

Deze vraag werd gesteld door één van de leerlingen van klas vier Havotop Burgum tijdens het spel Klassenbezoek in ons gemeentehuis op 19 mei 2016. Het spel is een ontwerp van ProDemos uit Den Haag.
De Havotoppers leerden hoe de (gemeente)politiek in elkaar steekt.
De - ter plekke geformeerde - fracties Liberaal Blauw, Rozenrood, Levend Wit en de Groenen bereidden samen een raadsvergadering voor.

Twee wethouders kwamen met een voorstel: het verbieden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling op verschillende plekken in de gemeente. De debatten waren pittig en de interrupties niet van de lucht. De eerste groep leerlingen stemde met het voorstel mee. De tweede groep tegen. Het aantal ingediende moties en amendementen kreeg niet steeds meerderheidssteun. Echte raads- en collegeleden sprongen zo nu en dan bij om doeltreffende adviezen te geven. En ze gaven antwoord op de vragen van de jongeren. "Is raadslid zijn een baan?" "Hoeveel tijd besteden jullie aan je werk?" "Er zijn te weinig uitgaansgelegenheden, kunnen jullie daar iets aan doen?" "Waarom staan er verkeersborden op het fietspad? Daardoor kunnen wij er minder goed fietsen." "Hebben jullie wel eens ruzie in de raad?" 

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk jongeren te interesseren voor de gemeentepolitiek. Klassenbezoek Gemeentehuis is een activiteit van ProDemos uit Den Haag is een activiteit die daarbij aansluit. De activiteiten beperken zich niet tot leerlingen van het voortgezet onderwijs, maar richten zich ook op de groepen 7 en 8 van basisscholen. Wilt u meer weten? Bel de raadsgriffie Tytsjerksteradiel (0511 460 509).