Welkom burgemeester Mansveld

Home > Actueel > Welkom burgemeester Mansveld

Welkom burgemeester Mansveld

In de raadsvergadering van 29 augustus is mevrouw Wilma Mansveld geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel.

In handen van de Commissaris van de Koning in Fryslân John Jorritsma legde zij de belofte en verklaring af.
Locoburgemeester Doeke Fokkema droeg aansluitend de ambtsketen over aan burgemeester Mansveld.
Waarnemend raadsvoorzitter Hessel Bouma overhandigde de voorzittershamer aan Mansveld en een veelkleurig boeket bloemen.
Dit boeket symboliseert de veelzijdigheid van onze gemeente en haar inwoners.
In haar toespraak memoreerde burgemeester Mansveld haar lijfspreuk: "Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je altijd verder."
Wilma Mansveld vraagt aan iedereen die gewend is Fries te spreken, dat vooral te blijven doen in haar richting.
Zij verheugt zich op haar tijd in onze gemeente en biedt van harte haar kennis en ervaring aan. 

Tige hertlik wolkom, boargemaster Mansveld en in goede tiid yn Tytsjerksteradiel!