Werkbezoek gemeenteraad aan Burgum

Home > Actueel > Werkbezoek gemeenteraad aan Burgum

Werkbezoek gemeenteraad aan Burgum

Op donderdag 16 juni behandelt de gemeenteraad het opiniƫrende raadsvoorstel Notitie inspraak & overleg voorontwerp-bestemmingsplan Burgum 2016. Ter voorbereiding daarop werd een werkbezoek gebracht aan Burgum. De raadsleden ontvingen informatie over de procedure vaststelling van het bestemmingsplan.

Daarnaast gaven ambtelijke medewerkers informatie over de ingediende zienswijzen. Deze zijn vastgelegd in de notitie inspraak en overleg. Bij de bespreking van deze onderwerpen waren ook indieners van een zienswijze aanwezig. Tijdens het tweede deel van het werkbezoek brachten de raadsleden een bezoek aan verschillende locaties aan de Markt, de Schoolstraat, de Nieuwstad en de Tussendijken. Daar werden - meer in detail - opvattingen en zienswijzen van bewoners/eigenaren gedeeld met de raadsleden.
De opiniƫrende behandeling van het raadsvoorstel betekent dat de raad op 16 juni nog geen besluiten neemt. Wel worden opvattingen en adviezen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan Burgum 2016 vindt later dit jaar plaats.