Wijzigingen samenstelling gemeenteraad

Home > Actueel > Wijzigingen samenstelling gemeenteraad

Wijzigingen samenstelling gemeenteraad

Raadslid mevrouw L.J Bergsma heeft aangegeven haar werkzaamheden als raadslid te willen beƫindigen. In de vergadering van 20 april 2017 neemt mevrouw Bergsma afscheid. De voorzitter van het centraal stembureau zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk de heer T. van der Tooren te Hurdegaryp benoemd verklaren tot lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel. De heer Van der Tooren zal dan deze benoeming nog moeten aanvaarden.

Raadslid de heer J. Agema heeft te kennen gegeven tijdelijk ontslag te willen nemen als raadslid. De voorzitter van het centraal stembureau zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk de heer H.E. Siegers te Garyp benoemd verklaren tot lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel. De heer Siegers zal dan deze benoeming nog moeten aanvaarden.