Wurkbesite gemeenteried oan Noardlike Fryske Wâlden/Wâld en Finnen

Home > Actueel > Wurkbesite gemeenteried oan Noardlike Fryske Wâlden/Wâld en Finnen

Wurkbesite gemeenteried oan Noardlike Fryske Wâlden/Wâld en Finnen

Op donderdag 2 juni bracht de raad van Tytsjerksteradiel een werkbezoek dat volledig in het teken stond van landschapsbeheer en natuurbescherming. Gastheer was de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en de afdeling Wâld en Finnen.

Noardlike Fryske Wâlden

NFW is een agrarische vereniging voor natuur- en landschapsbeheer. Zowel op het boerenbedrijf van de familie Geerligs in Burgum als in Suwâld bij de familie Kooi werd de raad geïnformeerd over het uitgebreide takenpakket van NFW en Wâld en Finnen. 

Het werkgebied van NFW beslaat vijf gemeenten in Fryslân. De vereniging zelf telt ruim 1.000 leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor 2.700 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.100 kilometer landschapsbeheer.
Een professioneel bureau in Burgum voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk.

De vereniging NFW in cijfers:

  • 45.000 hectare grond
  • 2.700 hectare weidevogelbeheer
  • 1.000 hectare ganzenfoerageergebied
  • 106 hectare houtwallen
  • 990 kilometer elzensingels
  • 330 pingo’s en dobben
  • 56 hectare beheer waterkwaliteit

Afdeling Wâld en Finnen

Wâld en Finnen (W&F) beslaat een groot deel  van de gemeente Tytsjerksteradiel en is sinds 2016 een afdeling van de Noardlike Fryske Wâlden. De afdeling heeft 212 aangesloten leden. Het overgrote deel van deze leden participeert in één van de 3 deelgebieden met collectief weidevogelbeheer te weten Ryptsjerk, Wâld en Ie en Om ´e Djippe Gatten. Daarnaast zijn ook binnen W&F leden actief met het agrarisch landschapsbeheer en met het gedogen van ganzen.

Wâld en Finnenvoorzitter Pieter de Vries, NFW-voorzitter Attje Meekma en beheerregisseur Weidevogelbeheer Willem Bosgra namen de raadsleden mee op hun reis door de manier waarop enthousiaste bestuursleden, boeren en (burger)vrijwilligers zich inzetten voor een gezond agrarisch landschapsbeheer. De raad van Tytsjerksteradiel zegt daarvoor hartelijk dank en wenst de NFW en alle afdelingen veel succes!